EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Author: Jurate Bria Gattini

Dvasiniai Mokymai

N.S.Gabija Wolmer, Pašaukimo Realizavimas

Rodos, natūralu, jog mes žavimės didžiaisiais talentais, ir, matydami neįtikėtiną meistriškumą, svajojame - o, kad aš taip galėčiau. Arba galvojame: na ir pasisekė, kaip galima tokiame ankstyvame amžiuje taip neįtikėtinai groti, dainuoti, skaičiuoti?… Kita vertus, už kiekvieno talento, kuriuo žavimės, glūdi daugybė metų uolaus, kantraus darbo, ypač, jei gebėjimą, kuriuo žavimės, sunku įvaldyti. Stebėdamiesi ar net pavydėdami, net neabejokite, jog šiuos gebėjimus siela ugdė daug gyvenimų.
Read more
Dvasiniai Mokymai

Eglė Gleščinskienė, Individuali Siela ir jos galimybės

Kodėl nuolat patenkame į mus netenkinančią situaciją, kodėl kenčiame, sergame ir skurstame? Panašu, kad esame inertiškos asmenybės, savyje kaupiančios begales patirčių. Sunku pripažinti sau, tačiau kone 95 procentus bet kokių mūsų pasirinkimų sudaro ne orientacija aplinkoje, įvertinimas, intuicijos pasireiškimas, vidinis noras ar poreikis, o – loginė, sukauptos informacijos analizė. Būtent šio metodo rezultatas ir yra mūsų kasdieniai veiksmai, tai ko mes “norime” ar ne, ką “mėgstame” ar ne, ko “bijome” ar “išdrįstame” daryti. Esame logikos supančioti robotai, kurie įsivaizduoja, kad patys viską renkasi, kad yra unikalios daug ką suvokiančios asmenybės, kad geba kurti ir modeliuoti naujus pasaulio pažinimo metodus..
Read more
Dvasiniai Mokymai

Violeta Messina, Sėkmė ir jos paslaptys

Sėkmė  yra didelis dalykas gyvenime. Visi jos trokšta, bet ar žino kaip ją prisišaukti į kasdienybę? Pirmiausia ką turite padaryti, tai „susituokti“ su ja tam, kad ji niekados jūsų nepaliktų. Antra, turite būti budrus ir žinoti, kad sėkmė yra labai subtilus dalykas ir dažniausiai pasibeldžia į mūsų duris, kada mažiausiai to tikimės. Taigi, labai svarbu būti pasiruošus  atverti vartus sėkmei ateinant į Jūsų gyvenimą.
Read more
From Multidimensional Perspective

Mind Controlled Gene Expression

The end game for the Controllers has always been Mind Controlled Gene Expression in human Bio-Neurology through ongoing exposures to an assortment of chemicals, toxins, heavy metals, and nanotechnology. This was largely achieved through the global spraying of Chemtrails to work in collaboration with the injection of genetic modification programs via Vaccinations being enforced by the western medical system. The current plandemic is the final spiritual battle for setting the stage for their anti-human transhumanist goals.
Read more
Dvasiniai Mokymai

Violeta Messina, Istorijos apžvalga

Metų metais aš norėjau suprasti ir pažinti save. Valstybės ideologija, Tėvai, broliai ir seserys, mokyklos ir kiemo draugai, mokytojai ir bendradarbiai man aiškino, ką aš ne taip darau, kaip reikia gyventi. Sekiau vieną mokymą, kitą, kol galų gale pasimečiau kelyje. Išverkiau upes ašarų, kovojau už savo teisę gyventi, taisiau pasirinkimo klaidas. Kiek kaukių pakeičiau, kiek daug vaidmenų pragyvenau. Kada aš tapau savimi? Kada nusiėmiau visas kaukes ir nepabijojau atskleisti ir priimti  savo šešėlį.
Read more
Dvasiniai Mokymai

Violeta Messina, Evoliucija

Žinome iš knygų, kad gyvybė žemėje egzistuoja milijonus metų. Tačiau žmonijos istorija, surašyta seniausiuose surastuose rankraščiuose, apima maždaug 6 milijonų metų laikotarpį. Didysis tvanas, aprašytas Biblijoje,  įvyko prieš 6 milijonus metų. Kas vyko žemėje iki to laikotarpio  galime  tik spėlioti arba bandyti surasti tiesos trupinius senovinėse sakmėse ar mitologijos kūriniuose.  Girdėjome apie Šumerų, Druidų, Egipto civilizacijas, spėliojame apie paskendusią  Atlantidą  ir pradingusią Lemuriją. Tiesa tai ar mitas?
Read more
Dvasiniai Mokymai

Violeta Messina, Ekstrasensorinis jautrumas

Laisva nuo darbų diena. Nėra paskaitų nei darbo. Sėdžiu fotelyje ir skaitau knygą. Staiga pajuntu nerimą. Keletą valandų anksčiau mano dirglumas privertė duoti neigiamą atsakymą seseriai, paprašiusiai išeiti apsipirkti maisto produktais. - Keista, kodėl aš tokia sudirgusi? - galvojau pasilikusi viena kambaryje. Trinktelėjo durys. Įraudusiais skruostais, sugrįžęs vyras skubino mane: - Ruoškis. Mano ansamblis užėmė  pirmą vietą miesto konkurse. Einame į restoraną atšvęsti, paskubėk. - tarė. - Niekur neisiu. Nėra noro nei nuotaikos. – atsakiau.
Read more
Mary Morrissey
Modern Time Mystics, Spiritual Teachers & Leaders

Mary Morrissey

Mary Morrissey is widely considered the world’s foremost expert on “dream-building,” having invested the last 40 years into studying the art and science of transforming dreams into results. Through her books, live events, and programs, Mary has helped empower millions of people worldwide to achieve new heights of meaning, purpose, aliveness and authentic success. https://www.bravethinkinginstitute.com/
Read more