EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Dvasiniai new

Leave a Reply

N.S.Gabija Wolmer, Pašaukimo Realizavimas II Dalis

Tai-gi, nėra nei vienos netalentingos sielos, o tuo pačiu - ir žmogaus, kuris neturėtų kokių nors išskirtinių talentų potencialo. Kita vertus, ar jie pasireikš šiame gyvenime, priklauso nuo daugelio dalykų. Visų pirma, nuo to, ar žmogus turės drąsos eiti nepatikrintu, jį šaukiančiu keliu, orientuodamasis ne tiek į komfortą, kiek į tai, kam jis jaučia dvasios ir sielos šauksmą. Kita vertus, tai priklauso ir nuo to, kurį talento vystymo etapą išgyvena siela. Jei tai yra tiktai talento vystymo pradžia, tuomet, be abejo, sielos laukia daug kančios, nusivylimo savimi.
Read more