Klestinčios Lietuvos Kūrimo Planas (kol kas tik juodraštis)

Klestinčios Lietuvos kūrimo planas pribrendo jau seniai. Per 30 nepriklausomybės metų Lietuva faktiškai prarado ne tik savo nepriklausomybę, nukrypo nuo laisvės ir demokratijos principų, bet perleido valstybės valdymą tarptautinėms organizacijoms, korporacijoms, pamindama lietuvių tautos valią.

Mes nesiekiame nieko  kaltinti – juk buvo atlikta labai daug gerų ir svarbių darbų ir tuo pačiu, padaryta labai daug klaidų. O kas jų nėra pridaręs? 

Mes siekiame kurti naują Lietuvą – laisvą, klestinčią ir nepriklausomą. Kviečiame kiekvieną, kuris/i myli Lietuvą, kuriam/iai svarbi Lietuvos ateitis, kas jūs bebūtumėt, kur jūs begyventumėte, prisijungti prie šio plano kūrimo. Juk jūs tikriausiai turite įdomių idėjų? 

Šiuo projektu mes siekiame suburti geriausias idėjas/ paruošti konstruktyvų / praktišką klestinčios Lietuvos kūrimo  planą, kuris būtų atviras bet kokiai  idėjai, kuris neatmestų nei vienos teorijos ar konkrečios tarptautinės  patirties, kuri būtų naudinga klestinčios, nepriklausomos ir laisvos Lietuvos sukūrimui. 

Pagrindiniai uždaviniai:

Covid-19 pandemijos ir “galimybių pasų” pabaiga Lietuvoje

Oficialią Covid-19 pandemijos pabaigą turėtų inicijuoti nors viena ar kelios partijos. Atvirą prezentaciją turėtume padaryti Seimo pagrindinėje posėdžių salėje, transliuojant tiesiogiai per pagrindinius televizijos kanalus.

Kad neliktų jokių neatsakytų klausimų, atvirai prezentacijai turėtų pasiruošti tiek vyriausybės bei seimo nariai, kurie aktyviai dalyvavo pandemijos suvaldymo procese, ir šių sprendimų influenceriai (Gali būti panaudotas kitas žodis), bei opozicinė grupė, kurios sudėtyje galėtų būti gydytojai, virusologai, bei kiti ekspertai, tiek iš Lietuvos tiek iš kitų valstybių, virtuozai savo veiklos srityje. Abi pusės (tiek vyriausybė, tiek opozicija) turėtų pasirinkti/ pakviesti ekspertus, kurie geriausiai atstovautų/ apgintų jų poziciją.

Pirmiausia turėtume išklausyti detalią Lietuvos Vyriausybės  ir Sveikatos apsaugos Ministro ataskaitą apie vyriausybės veiksmus/ valdymą pandemijos metu. Kiek kainavo, kokie ir kodėl buvo priimti vieni ar kiti sprendimai, kiek vakcinų užpirkta, už kokius pinigus, kodėl bent tris kartus daugiau negu įmanoma suvartoti pagal bendrą gyventojų skaičių, kas davė nurodymus įvesti “galimybių pasus”, kokie konkretūs kontraktai buvo pasirašyti su vietinėmis ar užsienio korporacijomis, ar buvo tariamasi su ekspertais medicinos srityje, kiek surinkta pinigų, įvedus baudas gyventojams, kurie nepakluso vyriausybės sprendimams ir pan. 

Antroji dalis turėtų būti skirta opozicinei grupuotei, kuri būtų pasiruošusi viešai apginti savo poziciją. Siūlyčiau pakviesti pačius geriausius pasaulio medicinos/ virusologijos ekspertus, teisininkus.

Pavyzdžiui, siūlytume padaryti atvirą mokslinį eksperimentą – atvirai seimo salėje panagrinėti pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų kraujo ląstelių sudėtį. Kaip tai galima būtų padaryti? Tokiam atviram medicininiam eksperimentui reikėtų pasiruošti iš anksto

  1. Pirmiausia, surasti med. ekspertą/ kelis ekspertus, tiek iš Lietuvos tiek iš užsienio, kuris/ie galėtų kompetetingai išnagrinėti ir paaiškinti šio eksperimento rezultatus tiek seimo bei vyriausybės nariams bei Lietuvos žmonėms.
  2. Tokiame eksperimente turėtų dalyvauti bent 20-25 pilnai pasiskiepiję (gavę 2 Phizer/ Moderna/Johnson @ Johnson) skiepus, nuo paskutinio pasiskiepijimo datos turėtų būti praėję bent šeši mėnesiai, ir 20-25 visiškai nepasiskiepiję asmenys, kurie savanoriškai sutiktų duoti lašelį kraujo, kurį galėtų panagrinėti medicinos ekspertai. Šiose grupėse turėtų dalyvauti įvairaus amžiaus ir skirtingą sveikatos būklę turintys asmenys. 
  3. Šių dviejų grupių kraujo ląstelės turėtų būti iš anksto apžiūrėtos ir išnagrinėtos per mikroskopą; padarytos šių ląstelių nuotraukos, kurias vėliau, gyvos prezentacijos metu, naudojant spec. kompiuterio programą/ prožektorių, galima būtų pamatyti padidintas, ekrane.

     Antras etapas – gyva prezentacija seimo salėje:

  1. Užkabinti didelį ir gerai apšviestą ekraną. 
  2. Ekraną padalinti į dvi dalis – pavyzdžiui, kairioji ekrano pusė būtų skirta pilnai pasiskiepusių 20-25-ių asmenų, kraujo ląstelių padidintoms (per mikroskopą) nuotraukoms, o dešinioji ekrano pusė – nesiskiepijusių asmenų.
  3. Per vidurį pakabinti sveikos kraujo ląstelės padidintą nuotrauką, palyginimui. 
  4. Ekspertas /ai turėtų paaiškinti ir parodyti ekrane, kuo skiriasi pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų kraujas.

Pastaba: šitokie paprasti eksperimentai buvo atlikti Vokietijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio valstybėse. Išvados buvo vienodos ir labai akivaizdžios. Savaime suprantama, kad ekspertai turėtų pateikti savo išvadas.

Šios dvi prezentacijos (vyriausybės atsiskaitymo prieš tautą bei opozicijos ir med. ekspertų) turėtų baigtis spaudos konferencija.

Po spaudos konferencijos (galbūt, kitą dieną) turėtų būti padarytas oficialus pranešimas su išvadomis ir perduotas svarstyti Seimo frakcijoms. Tolesnė įvykių eiga priklauso nuo išvadų turinio, kurio išdavoje, galima būtų priimti tokius sprendimus, kaip kompensacijų išmokėjimas nukentėjusiems dėl prievartos skiepytis, “galimybių paso” panaikinimas ir uždraudimas, tarptautinių korporacijų kišimosi į Lietuvos reikalus uždraudimas, peržiūrėta narystė Tarptautinėje Sveikatos Apsaugos Organizacijoje ir pan.  

Politinės reformos Lietuvoje

Atsiskaitymo prieš rinkėjus sistemos pakeitimas

Seimo nariai, miestų merai ir kiti valdžios atstovai renkami tam, kad atstovautų tautos valią o ne atvirkščiai. Tokiu būdu, ypatingai svarbią rolę įgyja atsiskaitymo prieš rinkėjus sistema.

Kad valdžios atstovams būtų lengviau priimti sprendimus, atitinkančius rinkėjų/ tautos valią (tiek vietinio tiek tarptautinio pobūdžio situacijose) siūlome sukurti modernią valstybės (vyriausybės) inicijuotą kompiuterinę programą, kurią galima būti naudoti ir mobiliuose telefonuose (su kruopščiai patikrinta registracija). Seimo arba Vyriausybės Ryšių su visuomene skyriai turėtų pasirūpinti visomis detalėmis. 

Galima būtų paskelbti konkursą tokiai programai (App) sukurti.

Kiekvieną kartą, kai būtų balsuojama Seime arba miesto merijoje vienu ar kitu klausimu, Lietuvos pilietis galėtų paspausti mygtuką “taip – pritariu”  arba “ne – nepritariu”. Tai būtų tik patariamasis balsas, tačiau valdžios atstovui būtų lengviau suprasti/ įvertinti rinkėjų valią. Toks patariamasis tautos balsas turėtų tapti svarbiu faktoriumi, priimant sprendimą. Tautos patariamojo balso rezultatai turėtų būti skelbiami spaudoje bei Seimo arba merijų/ kitų vastybinių organizacijų svetainėse.

Pavyzdžiui, “tautos patariamajame balsavime dalyvavo 57 procentai balsavimo teisę turinčių gyventojų; už balsavo 100,257 piliečiai, prieš – 2098, susilaikė – 5 “.

Tokia patariamojo balsavimo sistema būtų naudinga tiek Lietuvos gyventojams/ piliečiams, tiek seimo nariams bei žiniasklaidai – atsikratytume spėliojimų/ melo/ gražbyliavimo/ neaiškios statistikos. Viskas būtų konkretu ir aišku. Tokia tautos valios išraiška atlaikytų bet kokį spaudimą iš Europos Sąjungos, tarptautinių korporacijų, Lietuvai nepalankių fondų ir panašiai.

Lietuvos skolos atidavimas

Pasaulinė Lietuvių tautos mobilizacija

Perėjimas prie visiškai naujų technologijų krašto apsaugos, energetikos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse

Sveikatos apsaugos reforma

Švietimo sistemos reforma

Užsienio politikos reformos ir naujų koalicijų kūrimas

Europos Sąjungos reformų iniciatyva

Pastaba: Mes pritariame beveik visiems “Antroji Lietuva” partijos, kurią įkūrė Nida Vasiliauskaitė, programos punktams, išskyrus partijos pavadinimą – mes siūlytume “Nauja Lietuva”. Na, bet tai nėra svarbiausia. Svarbiausia esmė, idėjos, kurios atitinka realybę. Būtinai apsilankykite “Antroji Lietuva” partijos svetainėje ir susipažinkite su puikia šios partijos programa – antrojilietuva.com