EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Klestinčios Lietuvos Kūrimo Planas (kol kas tik juodraštis)

„Visuotinės apgaulės metu tiesos sakymas yra revoliucinis veiksmas" George'as Orwellas

Paruošė Jūratė Baravykienė – Gattini 

Skiriu šviesiam mano giminės atstovės Emilijos Pliaterytės atminimui

Klestinčios Lietuvos kūrimo planas pribrendo jau seniai. Per 33 nepriklausomybės metų Lietuva faktiškai prarado ne tik savo nepriklausomybę, nukrypo nuo laisvės ir demokratijos principų, bet perleido valstybės valdymą tarptautinėms organizacijoms, korporacijoms, pamindama lietuvių tautos valią.

Mes nesiekiame nieko  kaltinti – juk buvo atlikta labai daug gerų ir svarbių darbų ir tuo pačiu, padaryta labai daug klaidų. O kas jų nėra pridaręs? 

Pasaulis pasikeitė – mes, deja, negalime užmerkti akių į pavojus, kurie ateina ne tik iš rytų, bet ir iš vakarų (ir ne tiktai) – tarptautinėms korporacijoms/ tarptautiniam kapitalui užvaldant pasaulį, iškyla grėsmė lietuvių tautos bei valstybės išlikimui. Neužmirškime, kad mūsų tauta atsidūrė tarp “meškos” ir “vilko”. Ar įmanoma pakeisti situaciją? Taip, veikiant vieningai, tikslingai ir protingai, nerėkaujant, nešvaistant laiko ir energijos kuriant “kraujo” ežerus prie Rusijos ambasados Vilniuje…. 

Tautos vienybė yra vienas iš svarbiausių faktorių, išsaugojant mūsų valstybę. 

Mes siekiame kurti naują Lietuvą – laisvą, klestinčią ir nepriklausomą. Kviečiame kiekvieną, kuris/i myli Lietuvą, kuriam/iai svarbi Lietuvos ateitis, kas jūs bebūtumėt, kur jūs begyventumėte, prisijungti prie šio plano kūrimo. 

Šiuo projektu mes siekiame suburti geriausias idėjas/ paruošti konstruktyvų / praktišką klestinčios Lietuvos kūrimo  planą, kuris būtų atviras bet kokiai  idėjai, kuris neatmestų nei vienos teorijos ar konkrečios tarptautinės  patirties, kuri būtų naudinga klestinčios, nepriklausomos ir laisvos Lietuvos sukūrimui. 

Norėčiau šiek tiek nukrypti į praeitį…. Būkime atviri ir teisingi – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimas 1990-ais metais – mūsų dainuojanti revoliucija – buvo tikras stebuklas. Iki šiol negaliu atsistebėti mūsų tautos vienybe, stiprybe ir pasiryžimu nugalėti visas kliūtis, nežiūrint į nieką… Jei jūs dalyvavote Baltijos kelyje 1989-ais metais arba stovėjote prie Lietuvos Seimo 1991-ų metų sausio 13-ą, jūs suprasite, apie ką aš kalbu… 

Kalbant apie permainas, neturėtume užmiršti kelių labai svarbių dalykų:

1) istorijos pamokų,

2) tautos sąmonės, susiformavusios per daugelį metų, svarbos;

3) lankstumo ir universalumo, sprendžiant svarbius mūsų valstybei klausimus;

4) požiūrio į viską iš aukštesnio taško;

5) pagrindinio tikslo – sukurti klestinčią, stiprią ir nepriklausomą valstybę, kuri galėtų išgyventi be kitų valstybių pagalbos; 

6) naujų technologijų (šiuo metu egzistuojančių ir veikiančių, pvz., Amerikoje), kurios jau dabar galėtų pasitarnauti Klestinčios Lietuvos kūrimo procese, įdiegimo reikšmės. 

Kalbant apie permainas,  prisiminkime kelis labai svarbius žmonijos istorijoje įvykius, pakeitusius pasaulį- revoliucijas  Prancūzijoje 1789-ais ir Rusijoje 1917 metais. Visos revoliucijos/ revoliucionieriai (dažniausiai) turi vieną tikslą – sugriauti tai, kas sena, viską, kas nepatinka, dažniausiai neturėdami konkretaus praktiško plano, kaip elgtis, ką daryti toliau. Revoliucijos dažniausiai atneša ne tik didelius pasikeitimus, bet ir suirutę, chaosą ir pasimetimą – t.y. žmonės nėra pasiruošę didelėms staigioms permainoms – pavyzdžiui, vergai, išleisti į laisvę, nežino kaip elgtis/ gyventi toliau, jų sąmonėje kyla panika – o kaip išgyventi be vergvaldžio? Kur eiti, ko griebtis, kaip išmaitinti šeimą ir pan.? 

Konkretus ir praktiškas planas yra vienas iš svarbiausių uždavinių įgyvendinant bet kokius pasikeitimus visuomenėje.

Atgavus nepriklausomybę Lietuvoje 1991-ais metais reikėjo iš naujo sukurti visai kitokią valstybę, paremtą demokratiškom vertybėmis. Pereiti iš tarybinės sistemos į vakarietišką valstybės valdymo modelį buvo labai sudėtinga – nebuvo jokio konstruktyvaus naujos demokratinės valstybės sukūrimo plano – daugmaž viskas buvo pirmiausia sugriauta, o vėliau bandoma sukurti/ nukopijuoti  pagal vakarietišką modelį. Pereinamasis laikotarpis buvo nepaprastai sunkus, tačiau mes pasiekėme savo tikslą – Lietuvos valstybė “atsistojo” ant kojų – ji vėl “atsirado” pasaulio žemėlapyje kaip Europos Sąjungos valstybė bei NATO narė. 

Dar kartą noriu pabrėžti, kad nepaprastai didelę reikšmę įgyvendinant didžiules (drastiškas) permainas turi tautos sąmonė, susiformavusi per daugelį metų. Aš esu įsitikinusi, kad dainuojanti revoliucija Lietuvoje galėjo įvykti (ir laimėti) tik todėl, kad mūsų tėvai, seneliai ir proseneliai “paragavo” šiek tiek laisvės ir nepriklausomybės 1918-40-ais metais. 

„Pasaulinė krizė iš esmės yra sąmonės krizė" Dr. Peter Russell

Žmogaus protas/ sąmonė dažniausiai  automatiškai atmeta/ ignoruoja per daug drastiškus, jam nepažįstamus/ neįprastus pasikeitimus, ieškodamas/a jam žinomų, suprantamų reiškinių/ sprendimų, kitaip tariant,tiek su žmogaus sąmone tiek su tautos sąmone reikia elgtis labai atsargiai, tik palaipsniui ir labai kūrybingai įdiegiant naujas idėjas

Pastaba: Tokia laisvės patirtimi, pavyzdžiui, negali pasigirti mūsų kaimynai – Rusijos piliečiai – jie niekada neturėjo jokios demokratijos patirties – jų tautos sąmonė/ atmintis visada buvo susijusi su autoritariniu valdymu ir “didžiarusišku” šovinizmu.

Kalbant apie lankstumą ir universalumą sprendžiant svarbius mūsų valstybei klausimus, norėčiau pateikti keletą pavyzdžių: prisiminkime (ir neteiskime)  tuos  mūsų tautos atstovus – Lietuvos komunistų partijos lyderius – kurie elgėsi gan kūrybingai ir apgalvotai Sovietų okupacijos metais Lietuvoje (nežinia, ar sąmoningai ar nesąmoningai, o gal tiesiog intuityviai), vadovaudamiesi liaudiška patarle “Jei negalite jų įveikti, prisijunkite prie jų”. “Protingai” (pagal aplinkybes) bendradarbiaudami su sovietiniais okupantais, jie sugebėjo atsispirti totaliai Lietuvos rusifikacijai/ sovietizacijai –  tai yra ypatingai svarbus faktorius, kuris lėmė mūsų tautos balsavimo už nepriklausomybę 1990-ais metais teigiamą rezultatą.

„Laisvė slypi vyrų ir moterų širdyse. Kai ji ten miršta, jokia konstitucija, joks įstatymas ir joks teismas negali jos išgelbėti" aut. nežinomas 

Kitą pavyzdį, kas liečia lankstumą ir universalumą, galima būtų pateikti iš Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento Donaldo Trumpo “spalvingos” veiklos: susidūręs su liberalios spaudos ignoravimu, jis perėjo į kitą platformą – Twitter- kad galėtų pasiekti Amerikos žmones tiesiogiai, be pašalinių komentatorių. Na, kaip žinoma, viskas nekaip baigėsi, tačiau šis kūrybingas sprendimas buvo naudingas tam tikrą laiką…  

Pastaba: Neužmirškime paprasčiausių tiesų – žmogaus psichologijos ir prigimties. Neverta idealizuoti žmonių – “ne šventieji puodus lipdo”, tačiau sąžiningumas ir etika yra privalu, kuriant klestinčią Lietuvos valstybę.   

—————————————————————————————————————————————–

Nuo ko pradėti?

Jungtinė Klestinčios Lietuvos Kūrimo grupė (gali būti kitas pavadinimas)

„Tie, kurie myli taiką, turi išmokti organizuotis taip pat efektyviai, kaip ir tie, kurie mėgsta karą“ Martin Luther King, Jr.

Trumpai ir tai, kas svarbiausia: Reikėtų pradėti šį projektą nuo  šviesių, išmintingų ir garbingų asmenybių pakvietimo dalyvauti/ prisidėti prie Klestinčios Lietuvos kūrimo plano rengimo ir įgyvendinimo. Ši grupė turėtų apjungti savo kūrybines ir protines jėgas bei pasiūlyti Lietuvos klestinčios Lietuvos valstybės kūrimo viziją/misiją bei konkretų planą.  Toliau šis projektas galėtų išaugti į visuotinį tautinį judėjimą, kuris paremtų ir išrinktų savo kandidatą į LR Prezidentus 2024-ų metų rinkimuose.

Pastaba: Prisiminkime mums gerai žinomus istorijos faktus – pavyzdžiui, Stalino politika, okupavus Lietuvą 1940-ais metais, visų pirma, siekė atsikratyti / sunaikinti pačius protingiausius, mąstančius žmones…

KAIP GI ŠIUOS ŽMONES SUJUNGTI?

Reikėtų sudaryti sąrašą asmenų, kurie galėtų prisidėti savo išmintimi, patirtimi ir praktiška veikla (galėtų būti ne tik LR piliečiai).  Reikėtų pakviesti šiuos asmenis prisidėti prie Klestinčios Lietuvos kūrimo vizijos (ir misijos) (galbūt) laišku? Norėtųsi, kad dalyvautų įvairių profesijų bei skirtingas patirtis turinčios asmenybės iš įvairių Lietuvos regionų – juristai, ūkininkai, verslo atstovai, diplomatai, vadybininkai, filosofai, mokslininkai ir pan. Kiekviename mieste ir miestelyje galėtų susiburti šį projektą palaikančios grupės, kurios galėtų su vietiniais gyventojais pravesti diskusijas įvairiomis temomis ir išsakyti savo kritiką, norus, pageidavimus bei rekomendacijas. 

Toliau toks sąrašas galėtų augti ir plėstis, nes kiekvienas iš mūsų pažįstame bent vieną, du ar net daugiau šviesių, išmintingų  žmonių, kurie neabejingi Lietuvos likimui ir turi įdomių idėjų. Galbūt, galima būtų tokią veiklą palyginti su Baltijos kelio organizacija 1989-ais metais – kiekviename mieste/ rajone/miestelyje/ kaimelyje susiburia organizacinės grupės, kurios apjungia panašiai mąstančius žmones į vieną tikslą – pasiekti laisvę ir nepriklausomybę tėvynei. 1989-ais mes neturėjome nei mobilių telefonų nei interneto, tačiau pasiekėme savo svarbiausią tikslą – visa tauta susikibo rankomis ir plakė viena laisvės ištroškusia širdimi.

Sugrįžkime į dabartį – 2023-ieji….  turime ne tik internetą, Zoom, Telegram, bet ir daugybę kitų platformų. Reikia tik noro ir valios. Galima būtų pradėti susijungti per ZOOM ar kitą panašią platformą, o vėliau pereiti prie akis-į-akį susitikimų įvairiuose Lietuvos regionuose, dalyvaujant (organizuojant) vietiniams entuziastams.

Siūlyčiau pakviesti (toliau sąrašas žmonių, su kurių veikla susidūriau tiesiogiai arba netiesiogiai ir buvau nustebinta tiek jų profesionalumu, patriotiškumu, tiek ir žmogiškom savybėmis):

Ignas Vėgėlė, advokatas (šiuo metu nematau tinkamesnio kandidato į LR Prezidentus arba į Premjerus) – inteligentiškas, diplomatiškas, “prieinamas”, “nepasipūtęs”, turintis puikų išsilavinimą (užbaigė mokslus tiek Lietuvoje tiek užsienyje), kitaip tariant, turi tinkamą/ labai reikalingą reformoms įvykdyti, profesiją  – teisininkas (puikiai žino tiek Lietuvos tiek tarptautinius įstatymus), o svarbiausia – geras, “skaidrus” žmogus, Lietuvos valstybės patriotas ir pasiruošęs praktiškai prisidėti prie Lietuvos demokratiškos valstybės išsaugojimo ir klestėjimo. Savaime suprantama, kad jis turi savo ratą jį palaikančių draugų, kuriais gali pasitikėti ir kurie panašiai mąsto.

Pastaba: Aš asmeniškai nepažįstu Igno Vėgėlės, tačiau man užteko pasiklausyti jo kalbų bei daugybės interviu, kurių metu atsiskleidė jo asmenybė, jo mąstymas, aštrus protas ir nuoširdus noras padėti Lietuvai krizinėje situacijoje. Perklausiau visus (kiek suradau) Igno Vėgėlės interviu ir nesuradau nei vienos apsimestinės, pataikaujančios ar kitokios, su sveiku protu susipykusios, frazės.   

Nida Vasiliauskaitė, filosofė

Audrius Butkevičius, buvęs Krašto apsaugos ministras. Pažįstu asmeniškai – teko stebėti jo darbą LR Ambasadoje Maskvoje 1991-92-ais metais, kai jis vedė derybas su rusų generolais dėl Sovietinės armijos išvedimo iš Lietuvos. Jeigu atsimenate, rezultatas buvo stulbinantis – berods, užtruko tik metus atsikratyti Sovietinės armijos. Esu įsitikinusi, kad būtent Audriaus Butkevičiaus dėka buvo pasiektas šis rezultatas.

Kadangi mano kabinetas buvo šalia LR karinio atašė kabineto LR Ambasadoje Maskvoje, man teko (netiesiogiai) stebėti jo veiklą – derybos su Sovietiniais generolais tęsėsi daugybę valandų, netgi naktį, labai kūrybingai (pasitelkus į pagalbą degtinę ir tabaką), strategiškai bei praktiškai įgyvendinant mūsų valstybei svarbius tikslus. 

Tiek aš (LR Ambasados Maskvoje Konsulinio skyriaus vadovė 1991-92-ais metais) tiek Audrius Butkevičius (kuris dažnai atvykdavo į Maskvą darbo reikalais) mąstėme panašiai – Lietuvai reikia kuo daugiau draugų, o ne priešų (jų buvo pakankamai). 

Pavyzdžiui, Audrius Butkevičius  man padėjo organizuoti septynių JAV Ambasados Maskvoje konsulų pažintinę/ turistinę kelionę į Lietuvą 1991-ais metais. Aš asmeniškai lydėjau mano kolegas amerikonus į šią kelionę, o Lietuvoje mus sutiko du Krašto Apsaugos departamento paskirti automobiliai su vairuotojais. Norėčiau paminėti, kad Česlovas Jezerskas ir Roma Jezerskienė (amžiną atilsį) labai daug prisidėjo prie šios kelionės sėkmės.  Mes keliavome į Trakus, skraidėme lėktuvais virš Vievio, važiavome į Druskininkus, buvo organizuota ekskursija po Vilnių ir t.t. Tuo “revoliuciniu” laikotarpiu tai atrodė natūralu – įgyti kuo daugiau draugų Lietuvai… Efektyvi, praktiška (ir nuoširdi) diplomatija.

Jis- vizionierius – visada “mato” bet kokią situaciją iš “aukštesnio taško”. Viena iš jo savybių, kurias aš labai vertinu – “neteisti” žmonių, neskirstyti į “geras” – “blogas”, “neklijuoti etikečių”, pasiimt iš kiekvienos situacijos/ žmogaus tai, kas priimtina, naudinga Lietuvai, atmetant tai, kas ne. Jis pragmatiškas, tačiau puikus kolega ir draugas, o jo tarptautinė patirtis yra neįkainuojama vertybė Lietuvos valstybei. 

Rimantas Šidlauskas , buvęs LR diplomatas, ambasadorius. Šis žmogus yra įgimtas vadovas, lyderis, kuris labai sudėtingus dalykus paverčia paprastais, išsprendžiamais, suderindamas valstybės interesus su paprastų žmonių interesais. Kadangi jis buvo mano vadovas LR Užsienio reikalų ministerijoje, aš pažinojau šį žmogų iš arčiau.

Iki šiol prisimenu atmosferą Rimo Šidlausko vadovaujam LR Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame Departamente 1998-ais metais  – būti blogu darbuotoju (ir žmogumi) buvo nepriimtina. Tiesiog neįmanoma…. Jei tu buvai nelabai geras darbuotojas / žmogus, tu turėjai apsimesti, kad esi geras ir skubiai pasikeisti bei tapti geru darbuotoju/ žmogumi… Skamba, tikriausiai, gan keistai, dažniausiai taip nebūna…. tačiau mano atmintyje iki šiol skamba mano kolegų žodžiai: “aš dirbu čia tik todėl, kadangi Rimas Šidlauskas yra mūsų departamento vadovas – jis ir pabars, ir pagirs, ir supras, ir padės… ir prisiims atsakomybę už departamento veiklą. “

Niekada neužmiršiu derybų su Baltarusija dėl valstybės sienų – Lietuvos derybos su Baltarusija dėl valstybės sienų vyko ilgą laiką be jokių rezultatų. Kai tik Lietuvos delegacijai  pradėjo vadovauti Rimas Šidlauskas, šios derybos užsibaigė per šešis mėnesius – visi taškai ant “i” buvo sustatyti per trumpą laiką. 

Su didžiausiu malonumu pripažįstu, kad Rimas Šidlauskas buvo geriausias vadovas, su kuriuo susidūriau savo gyvenime.  

Artūras Žurauskas, LR diplomatas, ambasadorius. Puikus žmogus ir vadovas, Rimo Šidlausko bendražygis.  

Valdemaras Serapinas, LR diplomatas, ambasadorius

Liudvika Meškauskaitė, advokatė

Arvydas Juozaitis

Naglis Puteikis

Romualdas Drakšas, advokatas, rašytojas

Julius Pranevičius, LR diplomatas, ambasadorius

Liudmila Petkevičiūtė – rašytoja, vertėja, lietuvių kalbos puoselėtoja

Lietuvos verslo dalyvavimas atkuriant klestinčią Lietuvos valstybę ir Jungtinės Klestinčios Lietuvos Kūrimo grupės išplėtimas

Pakviesti progresyvius verslo atstovus, kurie norėtų pagerinti Lietuvos ekonominę/prekybinę padėtį, vadovaudamiesi ne tik savo interesais, bet ir valstybės.

Antanas Guoga?

Ričardas Malinauskas, Druskininkų miesto meras

Lietuvos miestų merai (ne visi)

KLESTINČIOS LIETUVOS KŪRIMO PROGRAMA

Atsiskaitymo prieš rinkėjus sistemos pakeitimas

Seimo nariai, miestų merai ir kiti valdžios atstovai renkami tam, kad atstovautų tautos valią o ne atvirkščiai. Tokiu būdu, ypatingai svarbią rolę įgyja atsiskaitymo prieš rinkėjus sistema.

Kad valdžios atstovams būtų lengviau priimti sprendimus, atitinkančius rinkėjų/ tautos valią (tiek vietinio tiek tarptautinio pobūdžio situacijose) siūlome sukurti modernią valstybės (vyriausybės) inicijuotą kompiuterinę programą, kurią galima būti naudoti ir mobiliuose telefonuose (su kruopščiai patikrinta registracija). Seimo arba Vyriausybės Ryšių su visuomene skyriai turėtų pasirūpinti visomis detalėmis. 

Galima būtų paskelbti konkursą tokiai programai (App) sukurti.

Kiekvieną kartą, kai būtų balsuojama Seime arba miesto merijoje vienu ar kitu klausimu, Lietuvos pilietis galėtų paspausti mygtuką “taip – pritariu”  arba “ne – nepritariu”. Tai būtų tik patariamasis balsas, tačiau valdžios atstovui būtų lengviau suprasti/ įvertinti rinkėjų valią. Toks patariamasis tautos balsas turėtų tapti svarbiu faktoriumi, priimant sprendimą. Tautos patariamojo balso rezultatai turėtų būti skelbiami spaudoje bei Seimo arba merijų/ kitų vastybinių organizacijų svetainėse.

Pavyzdžiui, “tautos patariamajame balsavime dalyvavo 57 procentai balsavimo teisę turinčių gyventojų; už balsavo 100,257 piliečiai, prieš – 2098, susilaikė – 5 “.

Tokia patariamojo balsavimo sistema būtų naudinga tiek Lietuvos gyventojams/ piliečiams, tiek seimo nariams bei žiniasklaidai – atsikratytume spėliojimų/ melo/ gražbyliavimo/ neaiškios statistikos. Viskas būtų konkretu ir aišku. Tokia tautos valios išraiška atlaikytų bet kokį spaudimą iš Europos Sąjungos, tarptautinių korporacijų, Lietuvai nepalankių fondų ir panašiai.

Covid-19 pandemijos ir “galimybių pasų” pabaiga Lietuvoje

Oficialią Covid-19 pandemijos pabaigą turėtų inicijuoti nors viena ar kelios partijos. Atvirą prezentaciją turėtume padaryti Seimo pagrindinėje posėdžių salėje, transliuojant tiesiogiai per pagrindinius televizijos kanalus.

Kad neliktų jokių neatsakytų klausimų, atvirai prezentacijai turėtų pasiruošti tiek vyriausybės bei seimo nariai, kurie aktyviai dalyvavo pandemijos suvaldymo procese, ir šių sprendimų influenceriai (Gali būti panaudotas kitas žodis), bei opozicinė grupė, kurios sudėtyje galėtų būti gydytojai, virusologai, bei kiti ekspertai, tiek iš Lietuvos tiek iš kitų valstybių, virtuozai savo veiklos srityje. Abi pusės (tiek vyriausybė, tiek opozicija) turėtų pasirinkti/ pakviesti ekspertus, kurie geriausiai atstovautų/ apgintų jų poziciją.

Pirmiausia turėtume išklausyti detalią Lietuvos Vyriausybės  ir Sveikatos apsaugos Ministro ataskaitą apie vyriausybės veiksmus/ valdymą pandemijos metu. Kiek kainavo, kokie ir kodėl buvo priimti vieni ar kiti sprendimai, kiek vakcinų užpirkta, už kokius pinigus, kodėl bent tris kartus daugiau negu įmanoma suvartoti pagal bendrą gyventojų skaičių, kas davė nurodymus įvesti “galimybių pasus”, kokie konkretūs kontraktai buvo pasirašyti su vietinėmis ar užsienio korporacijomis, ar buvo tariamasi su ekspertais medicinos srityje, kiek surinkta pinigų, įvedus baudas gyventojams, kurie nepakluso vyriausybės sprendimams ir pan. 

Antroji dalis turėtų būti skirta opozicinei grupuotei, kuri būtų pasiruošusi viešai apginti savo poziciją. Siūlyčiau pakviesti pačius geriausius pasaulio medicinos/ virusologijos ekspertus, teisininkus.

Pavyzdžiui, siūlytume padaryti atvirą mokslinį eksperimentą – atvirai seimo salėje panagrinėti pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų kraujo ląstelių sudėtį. Kaip tai galima būtų padaryti? Tokiam atviram medicininiam eksperimentui reikėtų pasiruošti iš anksto

  1. Pirmiausia, surasti med. ekspertą/ kelis ekspertus, tiek iš Lietuvos tiek iš užsienio, kuris/ie galėtų kompetetingai išnagrinėti ir paaiškinti šio eksperimento rezultatus tiek seimo bei vyriausybės nariams bei Lietuvos žmonėms.
  2. Tokiame eksperimente turėtų dalyvauti bent 20-25 pilnai pasiskiepiję (gavę 2 Phizer/ Moderna/Johnson @ Johnson) skiepus, nuo paskutinio pasiskiepijimo datos turėtų būti praėję bent šeši mėnesiai, ir 20-25 visiškai nepasiskiepiję asmenys, kurie savanoriškai sutiktų duoti lašelį kraujo, kurį galėtų panagrinėti medicinos ekspertai. Šiose grupėse turėtų dalyvauti įvairaus amžiaus ir skirtingą sveikatos būklę turintys asmenys. 
  3. Šių dviejų grupių kraujo ląstelės turėtų būti iš anksto apžiūrėtos ir išnagrinėtos per mikroskopą; padarytos šių ląstelių nuotraukos, kurias vėliau, gyvos prezentacijos metu, naudojant spec. kompiuterio programą/ prožektorių, galima būtų pamatyti padidintas, ekrane.

     Antras etapas – gyva prezentacija seimo salėje:

  1. Užkabinti didelį ir gerai apšviestą ekraną. 
  2. Ekraną padalinti į dvi dalis – pavyzdžiui, kairioji ekrano pusė būtų skirta pilnai pasiskiepusių 20-25-ių asmenų, kraujo ląstelių padidintoms (per mikroskopą) nuotraukoms, o dešinioji ekrano pusė – nesiskiepijusių asmenų.
  3. Per vidurį pakabinti sveikos kraujo ląstelės padidintą nuotrauką, palyginimui. 
  4. Ekspertas /ai turėtų paaiškinti ir parodyti ekrane, kuo skiriasi pasiskiepijusių ir nepasiskiepijusių asmenų kraujas.

Pastaba: šitokie paprasti eksperimentai buvo atlikti Vokietijoje, Anglijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose pasaulio valstybėse. Išvados buvo vienodos ir labai akivaizdžios. Savaime suprantama, kad ekspertai turėtų pateikti savo išvadas.

Šios dvi prezentacijos (vyriausybės atsiskaitymo prieš tautą bei opozicijos ir med. ekspertų) turėtų baigtis spaudos konferencija.

Po spaudos konferencijos (galbūt, kitą dieną) turėtų būti padarytas oficialus pranešimas su išvadomis ir perduotas svarstyti Seimo frakcijoms. Tolesnė įvykių eiga priklauso nuo išvadų turinio, kurio išdavoje, galima būtų priimti tokius sprendimus, kaip kompensacijų išmokėjimas nukentėjusiems dėl prievartos skiepytis, “galimybių paso” panaikinimas ir uždraudimas, tarptautinių korporacijų kišimosi į Lietuvos reikalus uždraudimas, peržiūrėta narystė Tarptautinėje Sveikatos Apsaugos Organizacijoje ir pan.  

Politinės reformos Lietuvoje

Visi seimo nariai turi būti renkami tiesiogiai, ne pagal “partijos sąrašus”

Sumažinti seimo narių skaičių iki 100.

Lietuvos skolos atidavimas

Pasaulinė Lietuvių tautos mobilizacija

Perėjimas prie visiškai naujų technologijų krašto apsaugos, energetikos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse

1. Atidaryti kuo daugiau EESystem technologijos centrų (daugiau informacijos rasite puslapyje https://enlightenmentmedianews.com/enlightenment-ees-center/ arba www.eesystem.com. ) Tokie centrai yra įkurti daugelyje pasaulio valstybių. Ši technologija neutralizuoja radiaciją 2.2 mylių spinduliu, sukuria idealią energetinę aplinką žmogaus organizmui išgyti. Patekęs į EESystem aplinką, žmogus gali natūraliai atsikratyti daugelio ligų, atgauti regėjimą, seksualinę potenciją, atjauninti organizmą ir pan. Tokius rezultatus parodė daugybė klinikinių tyrimų, kurie buvo atlikti Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose valstybėse.  Visi rezultatai – labai pozityvūs, tačiau kompanija, kuri gamina šią technologiją, neduoda jokių garantijų, kad jūs pasveiksite, nes kiekvieno žmogaus organizmas yra skirtingas – ši technologija, kartoju, tiesiog sukuria idealią aplinką (energetinį lauką), kuri padeda žmogui išgyti pačiam arba su minimaliu tradicinės medicinos įsikišimu. 

Žemiau – EES System išradėjos Sandros Rose Michael presentacija Extraordinary Technology Konferencijoje JAV, 2017

2. Įdiegti magnetų technologijas, kurios gali pakeisti elektros energiją, atsikratant bet kokių elektros energijos       tinklų bei priklausomybės nuo Rusijos, Blackrock ir neefektyvių “žalių” technologijų. Magnetų technologijos yra įmontuojamos vieną kartą, užmokant vienkartinį mokestį. 

3. Pradėti naudoti alternatyvias skaliarinės energijos technologijas, kurios natūraliai sunaikina bet kokius kenksmingus žmogaus organizmui virusus/patogenus per atstumą (asmeniškai pažįstu šios technologijos išradėją). 

4. Daugybė “Plasma” technologijų “receptų” yra paskelbta svetainėje www.keshefoundation.com.

Įgyvendinti gerovės valstybės koncepciją

1. Viena idėja, pavyzdžiui, kilo, matant, kaip vargsta žmonės, gyvenantys sovietinės statybos penkiaaukščiuose.  Mes gyvename 21-am amžiuje ir neturėtume vargintis, lipdami į 3-5 aukštą su sunkiais nešuliais, vaiko vežimėliu ar nešdami sunkius baldus. Be to, ne kiekvienas sunkiai vaikštantis žmogus (gyvenantis 4-5 aukšte) turi galimybę persikelti į pirmą aukštą. Galima būtų pradėti gerinti Lietuvos gyventojų buitį, pavyzdžiui, pastatant (iš lauko pusės) stiklinius liftus prie kiekvieno įėjimo. Galima būtų suorganizuoti tokių liftų projekto konkursą ir paskelbti jo nugalėtoją. Tokio projekto įgyvendinimas priklausytų nuo geriausio finansinio pasiūlymo ir jo įgyvendinimo. Pridedu kelias nuotraukas iliustracijai. Liftai būna visokiausi, pavyzdžiui, pneumatic vacuum elevators (www.vacuumelevators.com), kuriems beveik nereikia jokios priežiūros.

         

2. Vertikalūs sodai jau tampa populiarūs Lietuvoje. Reikėtų skatinti tokių sodų kūrimą kiekviename rajone – galima būtų aprūpinti miesto gyventojus aukštos kokybės šviežiomis daržovėmis ir vaisiais, tuo pačiu sukuriant naujas darbo vietas. 
 
Sveikatos apsaugos reforma


A. Pirmiausia reikėtų pasidomėti kaip kitos valstybės sprendžia sveikatos apsaugos klausimus. Iš kurios valstybės/bių galėtume pasimokyti?

Apie tai yra parašyta knyga – Ezekiel J. Emanuel, Which Country Has the World’s Best Health Care?

B. Sveikatos apsaugos sistema neturėtų būti pelno siekianti organizacija. Kai sveikatos apsaugos sistema tampa pelno siekiančia organizacija (kaip šiuo metu yra Jungtinėse Amerikos Valstijose), ji suinteresuota, kad kuo daugiau žmonių sirgtų, naudotų labai brangius vaistus, palaikydama gyvybę, bet neišgydydama žmonių, nes beveik visi medikamentai turi daugybę šalutinių neigiamų padarinių. Tokią sistemą galima būtų pavadinti ligų “valdymu” (ang. management), bet ne gydymu. 

C. Sveikata yra svarbiausias dalykas žmogaus gyvenime, todėl sveikatos apsaugos sistema turėtų būti prieinama visiems, apmokama iš valstybės surinktų mokesčių, o gydytojai ir kiti medicinos srityje dirbantys darbuotojai turėtų gauti gerą atlyginimą. 

D. Atėjo laikas, kai tradicinė ir alternatyvi medicina privalo pradėti nesavanaudiškai bendradarbiauti, kad padėtų žmogaus organizmui išgyti. Jokia žmogaus sukurta medicinos sistema negali pakeisti trilijonų žmogaus kūno ląstelių, kurios individualiai atlieka tam tikrą funkciją/ paskirtį regeneruoti, ataugti ir savaime išgyti.  Žmogaus sukurta medicinos sistema gali tik padėti sukurti tobulą aplinką kūnui pasveikti. 

Šveicarija yra viena iš pirmųjų (o gal net ir vienintelė) valstybė, kuri oficialiai pripažino alternatyvios medicinos svarbą. Lietuva galėtų sekti Šveicarijos pavyzdžiu. 

E. Lietuvos valdžia  turėtų aktyviau dalyvauti priešinantis Pasaulio Sveikatos Organizacijos veiksmams, kurie kenkia  Lietuvos valstybės bei Lietuvos piliečių interesams, prisijungiant prie bendraminčių Europos parlamente bei kitose tarptautinėse organizacijose. 

Pastaba: keletą alternatyvių med. technologijų išvardinau paragrafe “Perėjimas prie visiškai naujų technologijų krašto apsaugos, energetikos, sveikatos apsaugos, žemės ūkio ir kitose srityse”  1,3 ir 4 punkte.

 

Švietimo sistemos reforma
Lietuvių kalbos atgimimas ir puoselėjimas 

Lietuvių kalba yra mūsų didžiausias turtas. Lietuvių kalbos puoselėjimo programą turėtų parengti lietuvių kalbos ir literatūros specialistai, tokie kaip Liudmila Petkevičiūtė, rašytoja, kalbininkė ir vertėja. Tokią programą turėtų aktyviai paremti Lietuvos vyriausybė, švietimo bei kultūros ministerija bei žiniasklaida.

Labai svarbu turėti valstybinę programą/ strategiją, kuri padėtų ne lietuvių kilmės gyventojams bei užsienio piliečiams, apsigyvenusiems Lietuvoje, greičiau išmokti Lietuvos valstybės pagrindinę kalbą ir lengviau integruotis į valstybės gyvenimą. Sprendimų gali būti labai daug. Pavyzdžiui, galima būtų pakviesti išėjusius į pensiją lietuvių kalbos specialistus dalyvauti lietuvių kalbos atgimime –  kalbos kursai turėtų būti organizuojami bibliotekose, įvairiose įmonėse, organizacijose, tiek mokami, tiek nemokami, prieinami visiems.

Užsienio politikos reformos ir naujų koalicijų kūrimas

Europos Sąjungos reformų iniciatyva