EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Dvasiniai Mokymai

Eglė Gleščinskienė, Kūčios – stebuklo kūrimas

Kalėdų laukimas- tai kiekvieno mūsų apsivalymo laikas. Valomės kaip mokame ir kaip suprantame: tvarkome ir puošiame namus, nes jų energija veikia mus ir padeda mums pritraukti šventinę nuotaiką; valome savo dvasią- meldžiamės, medituojame, apmąstome savo pasirinkimus ir bandome taisyti klaidas. Atsiprašome už nusižengimus, už poelgius, dėl kurių graužiamės, atlyginame neteisybę, kurią dėl mūsų kažkas patyrė, atiduodame skolas, aukojame labdarai. Tai dvasinis valymasis, leidžiantis mums pasijusti geriau. Suprantame, kad nesame tobuli ir lyginame savo nueitą kelią, kad jis būtų gražesnis, tiesesnis.

Eglė Gleščinskienė, Vėlinės – visų išėjusiųjų kelias…

Turbūt mažai kas žino, kad Vėlinės – tai vėlių diena, laikas, kuomet pagal mūsų protėvių padavimus bei pasakojimus, į gyvųjų pasaulį grįžta vėlės. Tai ir tarpsnis, kai arčiau susieina gyvųjų ir mirusiųjų pasauliai,- šiuos skirtingus būvius skirianti riba tampa lengviau įveikiama.Taigi Vėlinės – laikas visų išėjusiųjų pagerbimui, prisiminimui ir palydai į jų buveinę- kitąpusinį pasaulį. Turbūt svarbu žinoti keletą taisyklių, ką reikėtų ir ko negalima šią dieną daryti.

N.S.Gabija Wolmer, Pašaukimo Realizavimas

Rodos, natūralu, jog mes žavimės didžiaisiais talentais, ir, matydami neįtikėtiną meistriškumą, svajojame – o, kad aš taip galėčiau. Arba galvojame: na ir pasisekė, kaip galima tokiame ankstyvame amžiuje taip neįtikėtinai groti, dainuoti, skaičiuoti?… Kita vertus, už kiekvieno talento, kuriuo žavimės, glūdi daugybė metų uolaus, kantraus darbo, ypač, jei gebėjimą, kuriuo žavimės, sunku įvaldyti. Stebėdamiesi ar net pavydėdami, net neabejokite, jog šiuos gebėjimus siela ugdė daug gyvenimų.

Eglė Gleščinskienė, Individuali Siela ir jos galimybės

Kodėl nuolat patenkame į mus netenkinančią situaciją, kodėl kenčiame, sergame ir skurstame? Panašu, kad esame inertiškos asmenybės, savyje kaupiančios begales patirčių. Sunku pripažinti sau, tačiau kone 95 procentus bet kokių mūsų pasirinkimų sudaro ne orientacija aplinkoje, įvertinimas, intuicijos pasireiškimas, vidinis noras ar poreikis, o – loginė, sukauptos informacijos analizė. Būtent šio metodo rezultatas ir yra mūsų kasdieniai veiksmai, tai ko mes “norime” ar ne, ką “mėgstame” ar ne, ko “bijome” ar “išdrįstame” daryti. Esame logikos supančioti robotai, kurie įsivaizduoja, kad patys viską renkasi, kad yra unikalios daug ką suvokiančios asmenybės, kad geba kurti ir modeliuoti naujus pasaulio pažinimo metodus..

Violeta Messina, Sėkmė ir jos paslaptys

Sėkmė  yra didelis dalykas gyvenime. Visi jos trokšta, bet ar žino kaip ją prisišaukti į kasdienybę?
Pirmiausia ką turite padaryti, tai „susituokti“ su ja tam, kad ji niekados jūsų nepaliktų.
Antra, turite būti budrus ir žinoti, kad sėkmė yra labai subtilus dalykas ir dažniausiai pasibeldžia į mūsų duris, kada mažiausiai to tikimės. Taigi, labai svarbu būti pasiruošus  atverti vartus sėkmei ateinant į Jūsų gyvenimą.

Violeta Messina, Istorijos apžvalga

Metų metais aš norėjau suprasti ir pažinti save. Valstybės ideologija, Tėvai, broliai ir seserys, mokyklos ir kiemo draugai, mokytojai ir bendradarbiai man aiškino, ką aš ne taip darau, kaip reikia gyventi. Sekiau vieną mokymą, kitą, kol galų gale pasimečiau kelyje. Išverkiau upes ašarų, kovojau už savo teisę gyventi, taisiau pasirinkimo klaidas. Kiek kaukių pakeičiau, kiek daug vaidmenų pragyvenau. Kada aš tapau savimi? Kada nusiėmiau visas kaukes ir nepabijojau atskleisti ir priimti  savo šešėlį.

Violeta Messina, Evoliucija

Žinome iš knygų, kad gyvybė žemėje egzistuoja milijonus metų. Tačiau žmonijos istorija, surašyta seniausiuose surastuose rankraščiuose, apima maždaug 6 milijonų metų laikotarpį. Didysis tvanas, aprašytas Biblijoje,  įvyko prieš 6 milijonus metų. Kas vyko žemėje iki to laikotarpio  galime  tik spėlioti arba bandyti surasti tiesos trupinius senovinėse sakmėse ar mitologijos kūriniuose.  Girdėjome apie Šumerų, Druidų, Egipto civilizacijas, spėliojame apie paskendusią  Atlantidą  ir pradingusią Lemuriją. Tiesa tai ar mitas?

Violeta Messina, Ekstrasensorinis jautrumas

Laisva nuo darbų diena. Nėra paskaitų nei darbo. Sėdžiu fotelyje ir skaitau knygą. Staiga pajuntu nerimą. Keletą valandų anksčiau mano dirglumas privertė duoti neigiamą atsakymą seseriai, paprašiusiai išeiti apsipirkti maisto produktais.
– Keista, kodėl aš tokia sudirgusi? – galvojau pasilikusi viena kambaryje.
Trinktelėjo durys. Įraudusiais skruostais, sugrįžęs vyras skubino mane:
– Ruoškis. Mano ansamblis užėmė  pirmą vietą miesto konkurse. Einame į restoraną atšvęsti, paskubėk. – tarė.
– Niekur neisiu. Nėra noro nei nuotaikos. – atsakiau.

Violeta Messina, Intuicija

Mes negalime matyti to, kas nėra fiziniame lygmenyje savo penkių pojūčių pagalba. Praktiškai viskas yra nematerialu, arba kitaip,  turi informaciją. Štai kodėl tampant ekstrasensoriniu keičiasi gyvenimas. Išmokstama nematoma jausti lygiai taip kaip ir matoma. Šiuo metu stipriai keičiasi kiekvieno žmogaus gyvenimas. Mes atidesni intuicijos pasireiškimams. Turime tam skirti didelį dėmesį.

Violeta Messina, Naudojant intuiciją

Gyvenu banginių sostinėje. Pasaulyje daug banginių, tačiau mano miestelio pakrantėje jų yra daugiausia. Dažnai matau vandenyne ruonius, delfinus. Dažniausiai –  banginius. Nuostabūs jų skleidžiami garsai. Delfinų garsai – tarytum nerūpestingų mažų vaikų  džiaugsmingas klegesys. Delfinai – džiaugsmo nešėjai. Jie gydo ligonius. Pakelia nuotaiką. Tai nykstanti gyvūnų rūšis, kadangi žmonija nesupranta jų didingos paskirties ir svarbos. Nejaučia padėkos už jų didžiulį darbą žmonijai.

Violeta Messina, Ar Dievas egzistuoja?

Iš pateiktos informacijos supratome, kad nėra atsitiktinumų ir kaip svarbu gyventi  besąlygiška meile viskam.
Taigi, kas yra DIEVAS? Kur jo ieškoti?
Egzistuoja net 345 Dievo išraiškos lygiai. Dievas visados su mumis. Jis niekada neapleidžia mūsų ir neapleis iki laiko pabaigos. Ar tuo tikite? Jei tikite, tai naudokite Dievą. Tapkite vis daugiau  artimi su juo.  Rašykite ant popieriaus klausimus, kalbėkite rožančių, naudokite švytuoklę, runas, meditacijas, pabučiuokite akmenį, parašykite knygą, medituokite, nesvarbu ką, bet priartėkite prie savo ištakų – prie Dievo. Kiekvienas turi savo asmeninį kelią.

Violeta Messina, Dvasiniai patarėjai

Visi mes turime nematomus mokytojus. Žinokite, kad į mirusiųjų pasaulį pasitraukę artimieji niekada nepalieka savo vaikų ar globotinių iki tol, kol baigiasi jų žemiška kelionė. Visi mes turime  nuosavą Angelą sargą. Turime ir savo glo-bėjus bei  patarėjus. Kuo daugiau jūs gyvenime galite padėti ar įtakoti kitus, tuo daugiau nematomų draugų turite. Jie pasireiškia įvairiais būdais: per sapnus, per balsus ar mintis, per jausmų pasireiškimą. Mūsų mylimi ir išėję protėviai dažnai „globoja“ mus visokiomis priemonėmis ir būdais taip pat.

Violeta Messina, Superprotas

Superprotas – tai Dievo išmintis, aukštesnė sąmonė ar sielos balsas. Norint jį įvaldyti, reikia daug ką suprasti. Galvokite apie tas studijas kaip apie strėlę kylančią aukštyn. Arba kaip apie  kelionę į  kalną. Tokiu būdu galima priartėti prie Dievo suvokimo ir pasiekti labai širdžiai malonaus pažinimo naujus lygmenis. Netrumpinkite savo kelionės dėl trumpalaikių sustojimų. Kai kurie ezoterikos mokiniai taip daro. Jie nustoja augti, galvodami, kad pasiekė viršūnę. Stebėkite faktus ir išmokite naujai peržiūrėti gyvenimą.

Violeta Messina, Stebuklinga budrumo paslaptis

Budrumas nieko nekainuoja. Vienintelė kaina – įdėti šiek tiek darbo, treniruojantis ir kontroliuojant savo veiksmus ir mintis. Tai vienas iš pigiausių kelių įgyti laimę.  Seneka sa-kė: „Visi žmonės nori būti laimingi, bet tik kvailys ieško kažko, kas gali jį  padaryti  laimingu“.  Laimė yra ne kažkame. Laimė yra sielos ramybės būsena. Laimė – ne malonumų ieškojimas, o dvasinio ir fizinio  skausmo neturėjimas. Laimė yra ieškojime, kūrybos procese, bet ne rezultato pasiekime. Rezultatas yra kūrybos įgyvendinimo  išraiška.

Violeta Messina, Metafizika. Kas tai?

Noriu pasidalinti  trumpa informacija su tais kurie negirdėję apie metafiziką, kad neišsigąstumėte šio žodžio, galvodami, kad dar kažkokia sekta ar religinė grupuotė atsirado. Gal ne visi skaitytojai tai žino. Štai keletas teiginių apie metafiziką iš knygos KRYON. Gal ne visi gali ją perskaityti, todėl paminėsiu pagrindinius teiginius apie  naujos sąmonės pasekėjus Žemėje.

Violeta Messina, Afirmacijos

MEILĖ (Atliekama penktadienio vakare)
„Kiekvieną dieną įvairiais būdais aš gyvenu Meile ir esu vis daugiau mylimas(a) ir geidžiamas(a), diena po dienos laimingesnis(ė) savo emociniame pasaulyje. Meilė yra manyje, Aš esu Meilė, Aš myliu ir esu mylimas (a) ir nuo šio momento mano širdyje kaip žvaigždė  pastoviai  Meilės ugnis. Ji užpildo mane ir spinduliuoja kiekviename mano žingsnyje, mintyje ir elgsenoje vis daugiau ir stipriau.

Eglė Gleščinskienė, Energinė Medicina

Peršalote? Peršalus kiekvienas jaučiamės blogai ir šiam negalavimui įveikti žinome įvairių būdų. Pirmiausias skubame gerti  gydančias žolelių arbatas, prie jų – vartojame medų. Taip pat labai gerai tuo metu daugiau ilsėtis- organizmui duodame galimybę visą energiją skirti ligos įveikimui, infekcijos, virusų sunaikinimui.

Eglė Gleščinskienė, Sesija, keičianti gyvenimą: Teta Gydymas

“Teta Gydymas – tai dvasinė praktika, meditacija, kuri gydo žmogaus sielą, protą ir kūną energetiniame, fiziniame bei DNR lygmenyje. Esant Teta būsenoje, smegenų bangos sulėtėja iki 4-7 virpesių per sekundę ir tai leidžia pasiekti ypatingai aukštą sąmoningumą.
Mokslininkai jau pripažįsta, kad Teta smegenų dažnis mažina stresą, nerimą, skausmą, suteikia gilų poilsį, išgrynina proto aiškumą ir kūrybiškumą, pakelia nuotaiką, atveria galimybes momentiniam išgijimui.

Violeta Messina, II dalis

SKIRTA BESIGILINANTIEMS IR SUSIPAŽINUSIEMS SU EZOTERIKA, NETRADICINE MEDICINA, MEDITACIJOMIS, MALDOMIS IR GYDYMU.
Dievas Visatą sukūrė ne vienas, o su savo padėjėjais.  Buvo sukurti Elohimai. Jie pasaulio kūrimo Dievai. Kai kurie mokymai sako, kad elohimai yra Dievo mintys, O angelai apibūdinami Dievo jausmais. Senajame testamente žodis „Elohimai“ pavartotas daugiau negu du tūkstančius kartų. Tai vienas iš Dievo vardų Kabalistiniuose mokymuose.

Violeta Messina, Netradiciniai gydymo būdai

Sekančiu tyrimo objektu knygoje norėčiau pasirinkti kitą temą. Viena iš jų – netradicinis gydymas spalvomis, garsais, mineralais. Pasaulyje gausu rytų gydymo specialistų, kurie užsiima akupunktūra, masažais, Reiki ir kitokiais gydymais. Praktiškai, be tikėjimo išgijimu, padėti  neįmanoma. Tai žinoma nuo senų senovės, dar prieš Jėzų Kristų. Galiu paminėti, kad Lemurijoje, Mu civilizacijoje, Atlantidoje, Egipte ir kitose kultūrose,  protėviai buvo daug toliau pažengę gydymo srityje, kadangi tais laikais žmonės nebuvo praradę ryšio su Dievu. Suprato gamtos paslaptis ir turėjo gilų gydymo meno pažinimą.

FB video