EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

Gruodžio 28- Sausio 3 energijos

 

Mus supančios energijos daugeliu atvejų padės patikėti sėkminga reikalų linkme, galimybe pasistūmėti ten, kur norime būti. Nebebus tvirtos mus stabdančios užtvaros, sienos, vidiniai mumyse veikiantys blokai taps lengviau įveikiami,- pasiryžę, norėdami keistis ir keisti pasaulį apie save, turėsime tam galimybę ir dažnai- aplinkybių bei veikiančių jėgų palankumą.

Tinkami planai, veiksmai ir darbai susiję su užsieniu, bendradarbiavimu, mokymusi, kvalifikacijos kėlimu, kelionėmis. Pajutę panašų impulsą, nebeatidėliokime sumanymo, aiškinkimės, spręskime, siekime konkrečių susitarimų ir rezultatų. Praleidus palankų momentą, naujo panašaus sulaukti bus sunku. Likimas šią savaitę pažers mums įvairių užgaidų, sąlygų, o kartu ir galimybių gausą. Gebėjimas išlikti mums svarbioje judėjimo kryptyje suteiks kažką gero,- gal būt tai bus puiki proga ar šansas padaryti tai, kam anksčiau nesiryžome.

Daug ką šią savaitę padės išspręsti dėmesys- tad tai ką darome- tegul bus vienintelis mūsų užsiėmimas, tiek svarbus, kad galėtume jam skirti visą dėmesį. Darbe- dirbkime tam atsidavę ir susikaupę, bendraudami su artimu ar mylimu žmogumi, būkime su juo, nenuklysdami mintimis į kitas savo gyvenimo sferas, valgydami koncentruokimės į maistą. Pastangos išgyventi kiekvieną momentą dabartyje netruks atnešti savo rezultatus- įgausime jėgą ten, kur mums nuolat jos trūkdavo. Savo dėmesiu didinsime galimybę pritraukti sunkiai apčiuopiamą Fortūną- sėkmę į savo gyvenimą, tad ir norimus pokyčius.

Mus supančios energijos skirs puikius „gyvenimo žaidėjus- laimėtojus“ ir „pralaimėjusius“, fortūna vieniems žarstys sėkmę, atnešdama pergales ir netikėtas likimo malones, kitiems prieš pat nosį užsivers durys, bus atšaukti numatyti sandėriai, nepalankiai susiklostys rengti susitikimai.. Pajutę įkvėpimą, sėkmę, nešančią įvykių srovę- irkimės pirmyn, neatidėliodami mums svarbių dalykų. Na, o jeigu patirsime nesėkmę- nurimkime, sustokime, laukime kitos sėkmingesnės progos, be reikalo nežaiskime su likimu ir netampykime “snaudžiančio liūto“ už uodegos..

 

aut. Eglė Gleščinskienė
Hilerė, Kosmoenergetikos Magistrė
http://www.kosmoenergetika.lt/

 

 

 

2015 09 01

Susitikimas LR Generaliniame konsulate Niujorke su LR Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene

Jūratė Gattini

SusitikimassuGrauziniene3SusitikimassuGrauziniene1SusitikimassuGrauziniene2Rugsėjo 1-ą dieną Lietuvos Respublikos Gen. konsulate Niujorke įvyko susitikimas su LR Seimo Pirmininke Loreta Graužiniene, kuri atvyko į Jungtines Amerikos Valstijas su darbo vizitu. Šiame susitikime taip pat dalyvavo Lietuvos  Atstovybės prie Jungtinių Tautų  ambasadorė Raimonda Murmokaitė, Generalinis konsulas Julius  Pranevičius bei Niujorke gyvenantys lietuviai. Susirinkusieji turėjo galimybę užduoti seimo pirmininkei daugybę klausimų, o vėliau asmeniškai pabendrauti neformalioje aplinkoje.

 

2006.12.07, Nr. 281 (18045)

Amerikiečiai kilnumo mokysis iš lietuvės

Jūratė GATTINI,

Niujorko Metro Media News Agency Kauno Tiesai

 ???????????????????????????????Holokaustą išgyvenusi moteris su savo išgelbėtoja susitiko po 61 metų

Niujorko J.F. Kenedžio oro uosto tarptautiniame terminale – tikra sumaištis. Susidomėję keleiviai klausė vienas kito, kokia įžymybė sukėlė tokį didžiulį pagrindinių televizijos kompanijų žurnalistų ir spaudos atstovų susidomėjimą. Filmavimo kameros ir mikrofonai buvo nukreipti į dvi moteris – Lėją Ingel, Floridos gyventoją, kuri prieš 63-ejus metus išgyveno holokaustą, ir jos išgelbėtoją Giedrutę Ramanauskienę, kuri atvyko iš Lietuvos į šį nepaprastą susitikimą su išgelbėtąja po 61 metų nesimatymo.

 Už kilnumą – krištolinė žvaigždė

 1943-aisiais Giedrutė, jos brolis Gintautas ir jų tėvai Elena ir Petras Ivanauskai, rizikuodami savo gyvybe, priglaudė savo kaimo sodyboje ir išgelbėjo Lėją ir Samuelį, du žydų paauglius, pabėgusius iš Kauno žydų geto. Jie slapstėsi Ivanauskų sodyboje beveik metus. Lėjos ir Giedrutės keliai išsiskyrė Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, vokiečiams pasitraukus iš Lietuvos.

 Pasibaigus karui, Lėja ir Samuelis susituokė, trejus metus praleido Austrijos pabėgėlių stovykloje, o 1949 metais pasitraukė į Jungtines Amerikos Valstijas. Samuelis mirė JAV 1996 metais. Giedrutės ir Gintauto tėvai mirė prieš daugelį metų. Nors šeimos ir palaikė ryšį, tačiau susitikti pavyko tik Lėjai ir Giedrutei dabar, po 61 metų, padedant Amerikos žydų fondui teisingiesiems.

 Lapkričio 28-ąją per iškilmingą Niujorko aukštuomenės priėmimą prašmatniame “Waldorf Astorija” viešbutyje Giedrutei Ramanauskienei įteikta krištolinė žvaigždė – Žydų fondo teisingiesiems apdovanojimas “Už paskleistą gerumą”. Lėjos ir Giedrutės jaudinantį susitikimą parodė pagrindinės Amerikos televizijos kompanijos, o straipsniai pasirodė beveik visuose Niujorko laikraščiuose.

 Buvo kaip seserys

??????????????????????????????? “Niekada net nebūčiau pagalvojusi, kad vieną dieną vėl susitiksiu Lėją ir tai bus Jungtinėse Amerikos Valstijose. Noriu, kad jūs visi žinotumėte, kad mūsų šeima tada, daugiau nei prieš 63 metus, nepadarėme nieko didvyriško. Nebuvo kito pasirinkimo. Tai buvo žmogiškojo padorumo klausimas. Mes negalėjome leisti Lėjai ir Samueliui mirti, – iškilmingo priėmimo metu kalbėjo Giedrutė Ramanauskienė. – Jei mus būtų sugavę slepiant Lėją ir Samuelį, visi būtume nužudyti. Bet jei reikėtų dar kartą jiems padėti, vėl padarytume tą patį, kad apsaugotume nekaltus žmones. Žmonės turi rūpintis vienas kitu. Mūsų klausė, ar mes bijojome. Taip, bijojome. Bet tikėjome Dievą ir tikėjimas padėjo mums apsisaugoti ir išgyventi”.

 Giedrutė papasakojo, kad sprendimą padėti Lėjai ir Samueliui priėmė jos mama. “Ji buvo kurčnebylė, bet labai drąsi ir gailestingos širdies moteris. Aš tos baimės neturėjau, dar jauna buvau… Apsidžiaugėme, kai mūsų teta atvedė į mūsų namus gražią ir labai malonią mergaitę. Iš pradžių manėme, kad ji rusaitė Nina, nes nebuvo panaši į žydaitę ir tik vėliau sužinojome jos tikrą tautybę. Samuelis tuo metu slapstėsi miške, tačiau atšalus orams Lėja paprašė, kad mes priimtume ir jį. Iš pradžių slėpėme Samuelį nuo tėvo, nes bijojome, kad jis prieštaraus, tačiau sužinojęs jis sutiko priimti Samuelį. Klojime iškasėme bunkerį, paklojom patalus, kad būtų šilta, ir atnešdavome valgyti. Naktį jie ateidavo į namą, kad galėtų išsimiegoti. Lėją pamilau kaip seserį – kartu dainuodavome ir kalbėdavom valandų valandas. Tačiau ji buvo liūdna – Kauno žydų gete liko jos tėvai, broliai ir seserys”, – pasakojo G.Ramanauskienė.

Giedrutė su vyru Algimantu išaugino tris dukras ir susilaukė penkių anūkų. Ji ir jos artimieji iki šiol gyvena Alytaus rajone, tame pačiame Skovagalių kaime, kur prieš 63 metus atklydo iš Kauno žydų geto pabėgę Lėja ir Samuelis. Giedrutės brolis Gintautas gyvena Alytuje.

Remia gelbėtojus

???????????????????????????????Giedrutė sakėsi, kad Niujorke jaučiasi kaip sapne. Tai buvo jos pirmoji kelionė į užsienį. “Nenusipelnėm tokios garbės, kuri mums buvo parodyta… Buvau nepaprastai laiminga matydama Lėją po daugiau nei 60 metų. Apsikabinome ir verkėme. Ji kvietė mus atvažiuoti į svečius ir anksčiau, bet buvo labai sunku išvažiuoti”, – sakė Giedrutė.

 Iškilmingą priėmimą organizavo Niujorko žydų fondas teisingiesiems. Šis fondas buvo įkurtas padėti ne žydų kilmės asmenims, kurie rizikavo savo gyvybe, gelbėdami žydus holokausto metu. Fondas teikia finansinę pagalbą 1350 žmonių, gyvenančių 28 valstybėse.

 Į šių metų iškilmingą priėmimą buvo pakviesti ne tik turtingi Niujorko aukštuomenės asmenys ir žydų bendruomenės nariai, bet ir JAV mokyklų mokiniai, kurie atvyko į priėmimą kaip į istorijos pamoką – pamatyti dokumentinį filmą. Nufilmuota medžiaga bus rodoma Amerikos mokyklose per istorijos pamokas.

  http://www.kaunodiena.lt/

Vytauto pr. 27, 44352 Kaunas

A.Jakšto g. 11-16, 01105 Vilnius-1

Tel.: (8-37) 302250, (8-5) 2624242

El. paštas: redakcija@kaunodiena.lt

 

Jurate Bria Gattini

Jurate Bria Gattini

http://www.emn.nyc

Owner and editor of the Enlightenment Media News, LLC. She is a former diplomat, futurist, teacher, leader, and alternative energy healing practitioner. She is convinced that the only way we can make the world a better place is by changing human consciousness (shifting belief systems), spiritually awakening humanity, and (eventually) reaching enlightenment, a pinnacle of human development. All articles and interviews on this website were personally selected by Jurate. She received her formal education at the universities of Vilnius (Lithuania), Moscow (Russia), London (UK) and New York (USA), majoring in English, Education, Sociology and Political Science. Jurate was introduced to news reporting in June 1999 during her Internship at the UN Radio. She is a proud member of the Bryant Park Toastmasters, one of the best public speaking clubs in NYC. Read more about Jurate in Inspiring Stories

M.B. Knight

M.B. Knight

Writer, editor, and comedienne. She is a Fordham University (New York) graduate with a dual major in English and Philosophy.

Rochelle Rice

Rochelle Rice

http://www.RochelleRice.com

Rochelle Rice, CSP, AS, MA, is a nationally recognized speaker, author and educator. As a Health at Every Size® practitioner, she motivates people to bridge the gap between knowledge and action, information and implementation, and awareness and accomplishment when it comes to their health.

Giedra Purlyte

Giedra Purlyte

Giedra is a talented artist from Vilnius, Lithuania. Each of her paintings is a symphony of soft yet bold colors, complex, yet simple shapes that play harmoniously together.

William Belan

William Belan

William Belan (Mandala Bill) - artist and contributor from Portland, Oregon (native of Cleveland, Ohio). His beautiful Energy art uplifts and inspires, heals and saturates with pure love and light.

Audrey Keenan

Audrey Keenan

http://www.angelartforhealinghearts.com/

Audrey Keenan is our contributor from Scotland, UK. She is an artist and a poet who has been compelled to create beautiful angelic images by channeling her angels. She is also a Reiki Master and healer with more than 20 years of experience.

Gloria Excelsias

Gloria Excelsias

https://www.iamuniversity.org

Gloria Excelsias - our contributor from Salzburg, Austria, is the President of the I AM University, an educational platform with focus on Spiritual and psychological development, that was established by the late Dr Joshua David Stone, one of the most influential Spiritual teachers, leaders and forerunners of our time, and handed over to her care in 2005, at Dr Stone’s passing.

Steve Bhaerman

Steve Bhaerman

http://www.wakeuplaughing.com

Steve Bhaerman is an internationally known author, humorist, and workshop leader. For the past 23 years, he has written and performed as Swami Beyondananda, the “Cosmic Comic.” For many years, Steve has written a political blog with a spiritual perspective.

Navi Radjou

Navi Radjou

http://naviradjou.com

Navi Radjou - our contributor from Silicon Valley. He is Indian-French-American Scholar, innovation and leadership advisor, and a bestselling author. Navi’s most recent book, Frugal Innovation: How To Do More With Less, published by The Economist in 2015, shows how companies can innovate faster, better, and sustainably in today’s customer-driven global tech economy shaped by climate change.

Jolanta Talaikiene

Jolanta Talaikiene

Jolanta Talaikiene - our contributing Mystical artist from Lithuania (now residing in New Jersey, USA).

Wallace Huey

Wallace Huey

https://trans4mind.com

Wallace Huey, our contributor from Dublin, Ireland, is a Co-Founder of Trans4mind Ltd, Director of Trans4mind Training and Author of ‘Unfold Your Wings and Watch Life Take Off.’

Lana Hanke

Lana Hanke

Lana Hanke - our contributor from Seattle, Washington. She is a teacher, futurist, warrior of light, alternative energy healing practitioner and talented photographer.

Dr. Steve Taylor

Dr. Steve Taylor

https://www.stevenmtaylor.com

Dr. Steve Taylor, our contributor from the UK, is a senior lecturer in psychology at Leeds Beckett University, and the author of several best-selling books on psychology and spirituality. For the last four years he has been included in Mind, Body, Spirit magazine’s list of the ‘100 most spiritually influential living people.’ His books include Waking From Sleep, The Fall, Out of the Darkness, Back to Sanity, and The Calm Center and The Leap: The Psychology of Spiritual Awakening.

Peter Shepherd

Peter Shepherd

https://www.trans4mind.com

Peter Shepherd is our contributor from Bourgogne, France (originally from , London, UK). He is a Founding Director of Trans4mind Ltd, Author of ‘Transforming the Mind’ and ‘Daring to be Yourself", and Developer and Supervisor of ‘The Insight Project’

Dr. Peter Russell

Dr. Peter Russell

http://www.peterrussell.com

Dr. Peter Russell, our contributor from UK, is on the faculty of the Institute of Noetic Sciences, and a fellow of The World Business Academy and The Findhorn Foundation, and an Honorary Member of The Club of Budapest. As one of the more revolutionary futurists Peter Russell has been a keynote speaker at many international conferences in Europe, Japan and the USA. His multi-image shows and videos, The Global Brain and The White Hole in Time have won praise and prizes from around the world. In 1993 the environmental magazine Buzzworm voted Peter Russell “Eco-Philosopher Extraordinaire” of the year. His principal interest is the deeper, spiritual significance of the times we are passing through. His work seeks to distill the essence of the world’s spiritual traditions and present it in ways relevant to the current times.

Kenji Kumara

Kenji Kumara

https://www.kenjikumara.com

Kenji is a leading-edge visionary and navigator in the field of energy consciousness and acts as a bridge to the quantum and serves as an activator for those ready to spiritually awaken and emerge into their true nature. He works as a catalyst helping to guide people into New-Earth Consciousness and the understanding of their spiritual potential

Stacey Littledeer

Stacey Littledeer

https://www.spiritfireart.com

Stacey Littledeer is a Native American Artist, a member of the Southeastern Cherokee Nation out of Georgia. Using pastel and watercolors, Stacey has developed a unique vision that she shares through “Spirit Paintings”. She also teaches the energy of intention and wellness and believes that a connection through art is a connection through spirit.

Scott Brooks

Scott Brooks

http://www.ScottMBrooks.com

Scott Brooks is producer, screenwriter and playwright. His most recent project is the comedy web series, Reality Sets In. He lives in New York City with his son, Connor.

Aushra Chapskyte-Sarauskiene

Aushra Chapskyte-Sarauskiene

http://ausrosgrafika.lt

Aushra Chapskyte – Sarauskiene, a contributing artist and illustrator from Vilnius, Lithuania. She brings everyday reality and fantasy together to take the viewers of her art to a world of imagination and miracles.

Sofia Balas

Sofia Balas

Sofia Balas is a talented American artist from Colorado. Her extraordinary work is inspired "by the concepts of dimensional perception and an evolving spiritual/esoteric motif."