EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Niujorko lietuviai karališkai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-metį

Penktadienis, Vasario 16 d., JW Marriott Essex House, Niujorkas.  Tokio iškilmingo pokylio Niujorko lietuviai dar nematė…. Nepaprastai turtinga ir skoninga JW Marriott Essex House viešbučio aplinka susirinkusiems pokylio svečiams priminė ne tik istorinį šios dienos svarbumą, bet ir didingą Lietuvos istoriją. 

Niujorko miesto lietuvių bendruomenės valdyba ir Niujorko apygarda Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 100-čio minėjimui ruošėsi porą metų.

Pasak renginio organizatorių, buvo stengiamasi, kad “šventė būtų iškilminga, kad vyktų ypatingoje ir gražioje vietoje, būtų aktuali visų kartų tautiečiams ir kad kviečiamų atlikėjų ir prelegentų “geografija” atspindėtų tautiečių, gyvenančių Niujorko mieste geografiją – atstovautų gimusius JAV ir Lietuvoje”.

Tiesą pasakius, lietuvių bendruomenės taryba ir Niujorko apygarda nustebino savo išradingumu ir organizuotumu. Dalyvauti pokylio programoje buvo pakviestas poetas, Nacionalinės premijos laureatas prof. Tomas Venclova, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Valdovų rūmų direktorius,

istorijos mokslų daktaras Vydas Dolinskas. Kultūrinę programą atliko vyru vokalinis ansamblis “Tolimi Aidai” iš Los Angeles (vadovaujamas Kęstučio Daugirdo).

Iškilmingą kalbą pasakė LR Ambasadorius Vašingtone Krikščiūnas, LR Generalinis konsulas Niujorke Julius Pranevičius, o šventinę vakarienę palaimino kunigas Vytautas Volertas. Susirinkusieji sugiedojo Lietuvos Tautos giesmę bei Amerikos himną. Prie pakilios nuotaikos prisidėjo ir skoningai bei patriotiškai dekoruota aplinka.

Paruošė Jūratė Gattini (sėdėjusi prie 9-o stalo)

Arūno Tirkšliūno ir Jūratės Gattini nuotraukos

Lietuvos Himnas

Posted by Arunas Tirksliunas on Saturday, February 17, 2018

FB video