EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Rašytoja Laima Vincė (Sruoginis) pristatė savo kūrybą Niujorko lietuviams

Antradienis, 2017 m. Gegužės 2 d. Tai buvo ypatingas vakaras Lietuvos Gen. konsulate Niujorke – Laima Vincė Sruoginis, prieškarinės Lietuvos Generalinio konsulo (vėliau, ambasadoriaus) Niujorke Aniceto Simučio anūkė, pristatė savo  naują romaną “This is Not My Sky” (“Čia ne mano dangus”). Gausiai susirinkusiems tautiečiams rašytoja (poetė, žurnalistė ir vertėja) papasakojo apie savo kūrybinį kelią ir perskaitė ištrauką iš savo naujos knygos.

Lietuvos okupacija (1940 metais), lietuvių tautos pasipriešinimas sovietų okupacijai pokario metais, vėliau – nepriklausomybės atstatymas (1991-ais)  bei lietuvių tautos raida (praėjus 20-čiai metų po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo) – tai temos, kurios visada domino Laimą Vincę Sruoginis, išaugusią lietuvių emigrantų JAV šeimoje. Suprantama, kad didžiulę įtaką Laimos gyvenime padarė jos senelis, Anicetas Simutis, prieškarinės Lietuvos diplomatas, kuris įdiegė meilę Lietuvai ne tik savo vaikams, bet ir anūkams.

2007 metais, laimėjusi Fulbright stipendiją, Laima, kartu su savo trim vaikais,  išvyko į Lietuvą. Nors ji planavo prabūti Lietuvoje tik metus, tačiau atvykus į Lietuvą, jos planai pasikeitė – Fullbright stipendija buvo atnaujinta dar vieneriems metams, o Lietuvoje Laima pragyveno net keturis metus, dirbdama tarptautinėje mokykloje, keliaudama po Lietuvos miestus ir kaimus, rinkdama dokumentinę medžiagą apie lietuvių tautos pasipriešinimą sovietų okupacijai, kalbindama buvusius disidentus, o taip pat stebėdama, kaip keičiasi gyvenimas Lietuvoje po nepriklausomybės paskelbimo.

Apibendrindama savo ketverių metų veiklą Lietuvoje, rašytoja paminėjo du projektus, kuriuos ji sėkmingai įgyvendino Lietuvoje: Pirmas projektas buvo skirtas posovietinės Lietuvos pažinimui, praėjus 20-čiai metų po nepriklausomybės paskelbimo: tuo metu gimė knyga “The Snake in the Vodka Bottle” (Gyvatė degtinės butelyje).

Antras projektas buvo susijęs su pokario Lietuva, tema, ypatingai artima Laimos širdžiai. Ji puikiai suprato, kaip svarbu buvo užrašyti Lietuvos okupacijos liudininkų ir disidentų istorijas kol jos visiškai neišblėso iš jų atminties.  Smalsią žurnalistę ypatingai domino lietuvių moterų vaidmuo pasipriešinimo okupacijai judėjime bei ne lietuvių kilmės žmonių, gyvenusių prieškarinėje Lietuvoje (žydų ar vokiečių tautybės)  likimai.

“Aš visada įsivaizdavau, kad Lietuvos partizanai buvo vyresnio amžiaus vyrai”, kalbėjo rašytoja, “bet iš tikrųjų tik vėliau sužinojau, kad Sovietinės okupacijos Lietuvoje pasipriešinimo judėjime dalyvavo nepaprastai daug jaunų (16-21 metų) žmonių, iš kurių vos ne 50 procentų buvo jaunos moterys/ merginos, ne tik ryšininkės, bet kovotojos – partizanės”. “Savaime aišku”, tęsė Laima Vince, “kad tuo metu jokios statistikos nebuvo, ir paskaičiuoti, kiek jaunų merginų dalyvavo pasipriešinimo okupacijai judėjime nėra įmanoma”.

Antras projektas buvo įgyvendintas, parašius knygą “Journey into the Backwaters of the Heart” (Kelionė į sielos gelmes). Pasak rašytojos, ši knyga suformavo ją kaip asmenybę. Tačiau knygos autorė norėjo daugiau – ji norėjo atskleisti knygos herojų mintis ir jausmus, parodyti jų gyvenimą iš arčiau.

Galų gale sprendimas buvo surastas – Laima nusprendė parašyti romaną, kurį vėliau pavadino “This is Not My Sky” (Čia ne mano dangus). Tai buvo idealus sprendimas – rašytoja sukūrė personažus, kurie neegzistavo tikrovėje, tačiau atspindėjo tikrovę. Čia ji nebuvo “pririšta” prie dokumentinių faktų – ji galėjo pasitelkti savo vaizduotę ir perduoti savo sukurtų personažų mintis ir jausmus.

Kai rašytoja skaitė knygos “This is Not My Sky” ištrauką, Lietuvos konsulato konferencijų salėje įsiviešpatavo visiška tyla. Susirinkę žmonės įdėmiai sekė kiekvieną knygos autorės žodį – viena iš pagrindinių knygos herojų pateko į labai pavojingą situaciją… Kai viskas pasibaigė sėkmingai, visi smagiai atsiduso….

Susidarė įspūdis, kad Laimos Vince įvykiai ir istorijos, aprašytos romane “This is Not My Sky”, giliai paliečia skaitytoją tiek intelektualiniame, tiek emociniame lygmenyje.

Kol kas romaną “This is Not My Sky” galima perskaityti tik anglų kalba. Tikėsimės, kad ateityje ši knyga bus išversta ir į lietuvių kalbą.

Jei susidomėjote ir norėtumėte perskaityti Laimos Vince romaną, galite susisiekti su autore – laimavince.writer@gmail.com.

P.S. Laimos Vince knygos pristatyme dalyvavo ne tik dabartiniai Lietuvos konsulato darbuotojai bei svečiai, bet ir visų Niujorko lietuvių nepaprastai mylimas ir gerbiamas buvęs LR Generalinis konsulas Niujorke Valdemaras Serapinas  su žmona Vyte (šiuo metu atstovaujantis Lietuvą Suomijoje).

Informaciją paruošė Jūratė Gattini

LR Konsulato Niujorke ir Jūratės Gattini nuotraukos

FB video