EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

2016 m. kovo 17 d. JT Moterų padėties komisijos 60-osios sesijos renginyje pristatyta Lietuvos patirtis

Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 60-osios sesijos, vykstančios Niujorke (JAV), papildomame renginyje, skirtame konkrečioms ir išmatuojamoms smurto prieš moteris prevencijos priemonės aptarti, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė tarptautinei bendruomenei pristatė Lietuvos patirtį siekiant užkirsti kelią smurtui prieš moteris ir mergaites bei teikiant pagalbą nukentėjusiems nuo smurto.

 „Konkrečios priemonės ypač svarbios smurto prevencijai. Teisinės ir politinės priemonės, stipresni instituciniai pajėgumai, švietimas, sąmoningumo ugdymo kampanijos, socialinių normų pokyčiai ir tarptautinių konvencijų įgyvendinimas privalo būti kiekvienos šalies nacionalinės politikos dalis“, – pabrėžė A. Pabedinskienė.

Pasak ministrės, Lietuvoje daug dėmesio skiriama veiksmingam moterų teisių įgyvendinimui ir tai darant remiamasi tarptautiniais standartais. Todėl pagrindiniai svarbiausių tarptautinių dokumentų kovos su diskriminacija ir smurtu aspektai jau įtraukti į nacionalinius teisės aktus ir politiką.

Lietuvoje proveržį kovoje su smurtu prieš moteris padarė priimtas Apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, kurio tikslas yra apsaugoti visus žmones, nukentėjusius nuo smurto artimoje aplinkoje, ypatingą dėmesį skiriant moterims ir mergaitėms. Įstatymas leidžia nedelsiant reaguoti į iškilusią grėsmę, imtis prevencijos ir apsaugos priemonių ir teikti pagalbą nukentėjusiesiems.

Valstybinėje 2014–2020 metų programoje numatyta daug prevencijos priemonių, įskaitant finansinę paramą specializuotiems pagalbos centrams, teikiantiems kompleksinę pagalbą nukentėjusiems asmenims.

Kaip renginyje akcentavo A. Pabedinskienė, siekiant įgyvendinti ir tobulinti teisinius dokumentus ir politiką, tiek sprendimų priėmėjai, tiek ir pati visuomenė turi turėti reikiamą informaciją apie smurto paplitimą ir tendencijas, naudoti palyginamus ir suderintus duomenis, o norint išanalizuoti pagrindines priežastis ir padarinius, paplitimą ir priemonių veiksmingumą, reikia remti kokybinius ir kiekybinius tyrimus. Tik tokiu atveju galima bus numatyti veiksmingas konkrečias, apčiuopiamas ir išmatuojamas priemones.

„Be to, ypatingą svarbą turi smurto prieš moteris panaikinimo pažangos įvertinimas ir sisteminga stebėsena, ir tam būtinas integruotas požiūris, tinkamas koordinavimas“, – sakė ministrė.

Papildomą Jungtinių Tautų Moterų padėties komisijos 60-osios sesijos renginį organizavo Lietuvos Respublikos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose, Japonijos nuolatinė misija Jungtinėse Tautose bei Europos lyčių lygybės institutas.

 

FB video