EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

Baltijos Tautų Išeivių Istorijai skirta Paroda Jungtinėse Tautose

Antradienis, 2016 m. Rugpjūčio 23d. Jungtinių Tautų būstinė Niujorke

RNYC082316iUNugpjūčio 23 dieną Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke pristatyta paroda, skirta Lietuvos, Latvijos ir Estijos išeivių istorijai – „No Home To Go To: The Story of Baltic Displaced Persons, 1944 – 52“.

Kiekvienais metais būtent šią dieną Baltijos tautos prisimena lemtingą istorinį įvykį – slaptą Ribentropo – Molotovo Pakto sutarties pasirašymą 1939 metais, įvykį, kuris privedė prie Baltijos šalių okupacijos ir pakeitė jų istoriją 50-čiai metų.

Parodos pristatyme kalbėjo Lietuvos nuolatinės atstovybės Jungtinėse Tautose ambasadorė Raimonda Murmokaitė, kuri priminė susirinkusiems į parodą svečiams, kaip svarbu yra išsaugoti istorinę atmintį kitoms kartoms, ypatingai šiuo metu, kai “pasaulį krečia didžiausia migracijos krizė nuo Antrojo pasaulinio karo laikų”.

Parodos pristatyme kalbėjo ir Stanley Balzekas, lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje prezidentas ( Lietuvos Garbės Konsulas Floridos Valstijoje) bei kiti Baltijos šalių kultūros puoselėtojai.

Paroda „No Home To Go To: The Story of Baltic Displaced Persons, 1944 – 52“ pasakoja apie Baltijos šalių gyventojų, pasitraukusių į vakarus nuo sovietinės okupacijos, likimus. Tai – individualių žmonių istorijos, dokumentai, fotografijos, dienoraščiai, liudijantys apie to laiko tragizmą.

Paroda buvo parengta bendromis Lietuvos Atstovybės prie  Jungtinių Tautų, Balzeko lietuvių kultūros muziejaus Čikagoje, Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvių išeivijos instituto bei  lietuvių, latvių ir estų bendruomenių išeivijoje pastangomis.

Parodos pristatymo renginyje apsilankė Jungtinių Tautų diplomatai, sekretoriato darbuotojai bei Baltijos šalių bendruomenių atstovai. Paroda Jungtinių Tautų būstinėje eksponuojama 2 savaites: Rugpjūčio 15-26, 2016.

NYC082316iUN

NYC082316UN4

NYC082316UN15NYC082316UN13

NYC082316UN12

Paruošė Jūratė Gattini

NYC082316UN6NYC082316UN11NYC082316tUNNYC082316UN5J. Gattini ir Miglės J. NYC082316UNlNYC082316rUN
NYC082316QUNNYC082316UN9NYC082316UN8
Nuotraukos

FB video