EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

Jungtinėse Tautose Niujorke atidaryta paroda apie BATUN (Baltijos valstybių apeliacijos Jungtinėms Tautoms) judėjimą

2017 m. rugsėjo 5d., Niujorkas. Jungtinių Tautų pastate buvo pristatyta  paroda, skirta BATUN (Baltijos valstybių apeliacijos Jungtinėms Tautoms – ang. Baltic Appeal to the United Nations) judėjimo nuo 1966 iki 1991 metų veiklai. Šią parodą parengė Latvijos okupacijos muziejus, o parodos atidaryme dalyvavo visų trijų Baltijos šalių nuolatiniai atstovai Jungtinėse Tautose  – Lietuvos ambasadorė Audra Plepytė, Latvijos ambasadorius Jānis Mažeiks bei Estijos ambasadorius Sven Jürgenson. Į renginį atvyko ir BATUN judėjimo dalyviai bei Niujorke gyvenantys lietuviai, latviai ir estai. 

Ši Paroda dar kartą priminė, kad kova už Baltijos šalių laisvę, nepriklausomybę ir tarptautinį pripažinimą vyko ne tik Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, bet ir užsienyje. BATUN judėjimas buvo ypatingai svarbus, “siekiant Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo ir narytės Jungtinėse Tautose”.

„Okupacijos metais BATUN nariai palaikė Baltijos valstybių nepriklausomybės klausimo gyvybę Jungtinėse Tautose, o ją atkūrus padėjo sklandžiai pereiti nuo „piliečių diplomatijos” prie pilnateisio valstybių atstovavimo. Be jūsų pastangų mūsų nepriklausomybės siekis nebūtų tapęs realybe ir mūsų vėliavos šiandien nekabėtų greta kitų Jungtinių Tautų narių”, –  sakė ambasadorė A. Plepytė.

Lietuvos nuolatinės misijos Jungtinėse Tautose žiniomis, “BATUN judėjimo ištakos siekia praėjusio amžiaus septintąjį dešimtmetį, kai Komiteto už Lietuvos nepriklausomybę pirmininko Antano Mažeikos ir garbės pirmininko monsinjoro Jono Balkūno iniciatyva 1965 metų lapkričio 13 dieną Niujorko Medisono aikštės sode į mitingą prieš Baltijos valstybių okupaciją susirinko apie 14 tūkstančių lietuvių, latvių ir estų. BATUN judėjimas aktyviai kėlė Baltijos valstybių nepriklausomybės klausimą Jungtinėse Tautose iki pat jos atkūrimo ir jų tapimo visateisėmis Jungtinių Tautų narėmis”.

 

Paruošė Jūratė Gattini

LR Misijos prie JT informacija

LR Misijos ir J. Gattini nuotraukos

 

 

FB video