EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Eglė Gleščinskienė, Ko bijo Korona virusas?

Visi turime silpnų vietų, tad kokia šiandieninio baubo – korona viruso silpnoji vieta?

Argi ne keista, kad žmonija, kone pasiekusi triumfo prieš esamus grobuonis viršūnę, vos per keletą mėnesių tampa menkesnė už mažą, plika akimi nepastebimą, virusą.?

Intelektas, sutelktas protas, mokslininkų komandos ir naujausia, tyrimams pritaikyta aparatūra negali apsaugoti žmogaus nuo menko įsibrovėlio – viruso. Ar tai gali būti įrodymas, jog žinome ne viską arba gal savo dėmesį nukreipiame ne ten, kovodami drastiškomis ir kol kas mažai veiksmingomis priemonėmis?

Holistinis požiūris moko žmogų regėti ne vien kaip fizinį kūną ir darnią biologinę sistemą, tačiau ir kaip minčių, jausmų ir emocijų visumą. Šiame kontekste ieškodami veiksmingo priešnuodžio prieš neduodantį ramybės ir “stogus” (karūnas) nunešantį “grobuonį” paieškokime silpnųjų šio įsibrovėlio vietų. Juk visi jas turi..?

Mokslininkai, psichologai ir kvantinės mechanikos specialistai domisi energiniais atskirų žmogaus organizmo sistemų virpesiais. Dėl šių virpesių bei jų svarbos ir galios keliamos įvairios hipotezės, kurios svarstomos, pametamos tarp naujų kitų hipotezių ir vėl naujai atrandamos. Šis paieškų procesas sąlygoja ir rimtesnių, svaresnių tyrimų bei jų analizės poreikį,  apsprendžiantį virpesių teorijos pagrįstumą. Prof. Davidas  Čalmeris (David Chalmer) savo 1996 knygoje  Sąmoningas protas – The Conscious Mind paliečia rezonansinių virpesių teoriją klausdamas, teigdamas ir ieškodamas sąsajų tarp proto ir dėmesio sutelktumo į žmogaus skleidžiamas bangas arba virpesius, kurios, pasak autoriaus, įtakoja atitinkamas mūsų kūno fiziologines funkcijas, bei jų atsparumą.

Gydytojas ir mokslininkas Rikardas Gerberis (Richard Gerber Richard Gerber) savo knygoje Vibracinė medicina – Vibrational Medicine kelia hipotezę, kad žmogaus fiziologinis bei psichologinis elgesys bei savijauta priklauso nuo viską apjungiančios, įgalinančios jėgos – kurią galime tyrinėti per vibracijų spektrą. Galime suprasti, kad autorius tai prilygina sąmonei ir individo skleidžiamiems emocijų, jausmų, idėjų ir minčių virpesiams, kurie jungiasi į viena, žmogaus emanuojamą ir skleidžiamą lauką. 

Žmogaus virpesių laukas arba žmogaus skleidžiamos virpesių bangos sklinda erdvėje apie žmogų sudarydamos lauką arba erdvę, kuri supa kiekvieną žmogų. Šis virpesių laukas nuolat kinta ir daug kuo priklauso nuo žmogaus emocijų ir minčių. Visas įdomumas čia ir prasideda, nes  bet kokie žmogui kenkiantys virusai irgi reaguoja į šiuos virpesius. Belieka sužinoti kokie virpesiai nepatinka virusams ir jais užpildyti savo erdvę. Svarbu žinoti ir tai, ką mėgsta įsiveržėliai, kad žinotume ko vengti.

Su sklindančiais virpesiais kiekvienas iš mūsų esame daugiau susipažinę, nei manome. Juk galime įsigyti prietaisą, skleidžiantį mums negirdimus, bet, pavyzdžiui, uodams nemalonius garsus taip juos išstumdamas iš savo erdvės. Kadangi virusas yra infekcinis patogenas, gebantis daugintis ir išgyventi tik gyvose organizmo ląstelėse, tos gyvos ląstelės gali būti traukos objektu arba nemalonia, trikdančia vieta, kurią šis patogenas rinksis tik blogiausiu atveju, neturėdamas kitos vietos išgyvenimui.

Visiškai netinkamos sąlygos virusams gyventi ir daugintis yra ląstelės, skleidžiančios ramybės ir darnos energijas. Taip vibruoti savo ląsteles galime paskatinti subalansavę savo emocijas ir jausmus, patys jausdami ramybę, harmoniją ir meilę. Tam pasiekti tiks bet kokios į tai vedančios atsipalaidavimo ir nusiraminimo praktikos, meditacija bei malda. Tik tų praktikų ar meditacijos metu turime pasiekti, kad išties jaustumėmės ramūs, kad jaustume meilę ir darną. Tada tapsime tokių virpesių generatoriumi, kuris atstums virusus ir ne vien šiuos, apie kuriuos dabar daug kalbame, bet ir kitus, galinčius atnešti daug žalos mūsų kūnui.

Priešingos darnai ir ramybei vibracijos, kurios analizuojant virpesių spektrą ir dažnines virpesių charakteristikas atitiks tą virpesių spektro žymą ir jausmus, – tai baimė ir žema savivertė arba vertės nebuvimas. Kai menkai save vertiname ir jaučiamės menki, skleidžiame masinančias virusus vibracijas, tad tai tinkama jiems terpė, kurioje šie patogenai klesti, dauginasi ir tarpsta lyg mes patys kur nors mėgstamoje poilsio zonoje.

Natūralu daryti išvadas, kad kuo ilgiau įstengsime skleisti atstumiančias virusus vibracijas, tuo būsime saugesni. Kuo mažiau pasiduosime jausmams, kad esame menki, neverti, leisimės, kad mus žemintų ar engtų, tuo būsime stipresni. Koncentruokimės į bent vieną pozityvią savo savybę, juk tikrai esame kuo nors vertingi, – apie tai galvokime ir tuo džiaukimės, tikėkime ir puoselėkime šias savybes, taip keisis mūsų skleidžiamų virpesių bangos. Nepasiduokime baimei, o koncentruokimės į gerus dalykus.  Tai paprasti, tačiau veiksmingi dalykai apie kuriuos, ko gero, esame girdėję, tačiau gal būt iki šiol nesupratome visos esmės. Štai čia ir prasideda Homo sapiens kelionė į savęs pažinimą bei santykį su mus supančiais gyviais. Savo sąmoningumu galime daug ką įveikti, tad naudokimės savo galia. Sąmoningai skleiskime virusams nepatinkančias bangas ir būsime saugesni, būsime atsparesni ligoms ir užkratui, o patys su pozityviais jausmais būsime laimingesni…

Silpnoji korona viruso vieta jau atrasta, tad kaip veiksime?

 

aut. Eglė Gleščinskienė
http://www.kosmoenergetika.lt/
 

____________________________ * _____________________________

DVASINIS UGDYMAS – SEMINARAI SU PROFESIONALIAIS MOKYTOJAIS

Kosmoenergetika, Thetahealing, Magijos kursai, Angelų terapijos užsiėmimai

FB video