EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

Niujorko valstijos asamblėja pasveikino Lietuvą su valstybės atkūrimo metinėmis

Antradienis, 2017 m. Vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Generaliniame Konsulate Niujorke Lietuvos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui buvo įteiktas Niujorko valstijos asamblėjos sveikimas Vasario 16-osios proga. Niujorko valstijos asamblėjos vardu sveikinimą įteikė asamblėjos atstovas Mike Miller.

Lietuvos Nepriklausomybei paminėti Niujorko valstijos asamblėja išleido specialią rezoliuciją, pagerbiančią 99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.

Rezoliucijoje pažymimas seniausios JAV lietuvių organizacijos – Lietuvos Vyčių – indėlis stiprinant Lietuvos ir JAV ryšius.

Lietuvos Vyčių Niujorke vadovas Dr. Paul-Michael Kazas pažymėjo, kad nuo pat valstybės atkūrimo Lietuva buvo stipri JAV sąjungininkė, o Vyčiai stengiasi prisidėti prie Lietuvos saugumo ir gerovės didinimo aktyviai veikdami per Niujorko valstijos ir miesto valdžią bei čia išrinktus JAV Kongreso narius.

LR Gen. konsulato informacija ir nuotrauka

FB video