EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Prisiminimų vakaras, skirtas Aniceto Simučio, LR Gen. konsulo ir pirmojo atkurtos Lietuvos valstybės nuolatinio atstovo prie Jungtinių Tautų 110-osioms gimimo metinėms

Ketvirtadienis, 2019 metų gruodžio 5 diena. LR Gen. konsulate Niujorke įvyko nepaprastai šiltas  prisiminimų vakaras, skirtas ilgamečio Lietuvos Respublikos generalinio konsulo Niujorke ir pirmojo atkurtos nepriklausomos Lietuvos nuolatinio atstovo prie Jungtinių Tautų Aniceto Simučio 110-osiomis gimimo metinėms. Renginio metu buvo atidaryta ambasadoriaus A. Simučio dukters Aldonos Simutis Sruoginis, talentingos menininkės, tapybos paroda bei pristatyta naujausia rašytojos Laimos Vincės Sruoginis (ambasadoriaus anūkės) knyga „Mūsų nepalaužė”.

J.Gattini nuotraukoje A.Simučio portretas, aut. Aldona Simutis Sruoginis, duktė

Prisiminimų vakarą pradėjo LR Gen. konsulato Niujorke vadovė Gitana Skripkaitė, kuri papasakojo apie ambasadoriaus Simučio diplomatinę tarnybą Jungtinėse Amerikos Valstijose, nuopelnus Lietuvos valstybei ir jos žmonėms. Sveikinimo žodį tarė ir p. Audra Plepytė, nuolatinė Lietuvos atstovė prie Jungtinių Tautų.

J.Gattini nuotraukoje p. Gitana Skripkaitė pasakoja apie Amb. Simučio diplomatinę tarnybą JAV

Apie pačias įdomiausias (ir nelabai žinomas) A. Simučio gyvenimo akimirkas papasakojo ambasadoriaus anūkė rašytoja Laima Vincė Sruoginis, kuri prisipažino, kad paveldėjo rašytojos talentą iš senelio. Ji pristatė savo naujausią knygą “Mūsų nepalaužė”. Ši knyga gimė po ilgo ir kruopštaus Laimos Vincės darbo, kurį ji atliko 2007-2011 metais keliaudama po Lietuvą, rinkdama medžiagą ir  užrašydama Lietuvos partizanų, ryšininkų, tremtinių, holokausto aukų ir jų šeimų gyvenimo istorijas.

Ambasadorius Anicetas Simutis buvo (pasak anūkės) užsispyręs žemaitis. Jis pradėjo savo diplomatinę karjerą LR konsulate Niujorke 1936 metais, būdamas vos 26-ių, kai Lietuva buvo laisva ir nepriklausoma valstybė. 1940 m. Tarybų Sąjungai okupavus Lietuvą ir uždarius Lietuvos diplomatines atstovybes, A. Simutis nepakluso okupantų reikalavimams, ir Lietuvos generalinis konsulatas Niujorke tęsė veiklą.

J.Gattini nuotraukoje – Laima Vincė Sruoginis (anūkė) dalinasi prisiminimais apie amb. Simutį

1967 metais JAV valstybės departamentas pripažino A. Simutį Lietuvos generaliniu konsulu Niujorke. Šias pareigas jis ėjo iki pat Lietuvai atkuriant valstybingumą, o 1991-ais metais jis buvo paskirtas pirmuoju nuolatiniu atkurtos nepriklausomos Lietuvos valstybės atstovu Jungtinėse Tautose. A. Simutis užbaigė  savo diplomatinę karjerą 1994-ais, po šešiasdešimties metų.

Ambasadoriaus Aniceto Simučio šviesi asmenybė, jo diplomatinė bei žmogiškoji veikla palietė daugelio Amerikos lietuvių likimus ir išgyvenimus. Jo vardas garbingai įrašytas į Lietuvos diplomatijos istoriją.

Parengė Jūratė Gattini

Laimos Vincės Sruoginis ir Jūratės Gattini nuotraukos (iš prisiminimų vakaro konsulate Niujorke 2019-12-05)

   

Nuskanuotos nuotraukos iš asmeninio Jūratės Gattini foto albumo (1995 m. LR Gen. konsulate Niujorke bei  1998 m. Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas)

Skaitykite straipsnį apie Laimos Vincės Sruoginis kūrybą – https://enlightenmentmedianews.com/rasytoja-laima-vince-sruoginis-pristate-savo-kuryba-niujorko-lietuviams/

 

FB video