EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Cart

Seimas nutarė gegužės 12-ą surengti Referendumą dėl dvigubos pilietybės

Vilnius, 2019 m. kovo 10d. Lietuvos Seimas galutinai nusprendė, kad referendumas dėl Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo, apibrėžiančio dvigubos pilietybės įgijimą, vyks 2019 metų gegužės 12 d. – kartu su Respublikos Prezidento rinkimais.

Už Seimo nutarimą „Dėl privalomojo referendumo dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo paskelbimo“ balsavo 85 Seimo nariai, nė vieno nebuvo prieš, susilaikė 3 parlamentarai.

Privalomajame referendume bus siūloma apsispręsti dėl šio Konstitucijos 12 straipsnio pakeitimo teksto: „Lietuvos Respublikos pilietybė įgyjama gimstant ir kitais konstitucinio įstatymo nustatytais pagrindais. Lietuvos Respublikos pilietis pagal kilmę, įgijęs konstitucinio įstatymo nustatytus Lietuvos Respublikos pasirinktos europinės ir transatlantinės integracijos kriterijus atitinkančios valstybės pilietybę, Lietuvos Respublikos pilietybės nepraranda. Kitais atvejais Lietuvos Respublikos pilietis negali būti kartu ir kitos valstybės pilietis, išskyrus konstitucinio įstatymo nustatytas išimtis. Pilietybės įgijimo ir netekimo tvarką nustato konstitucinis įstatymas.“

Referendumu priimti Konstitucijos pakeitimai įsigaliotų 2020 m. sausio 1 d.

Informacijos šaltinis ir nuotrauka- LR Seimo žiniasklaidos tarnyba www.lrs.lt

FB video