EMN - Enlightenment Media News -Benevolent News Presented With Love

Naujienos

Pasaulio lietuviai atšventė valstybės dieną

Ketvirtadienis, Vilnius, 2017 m. Liepos 6 d. Valstybės dienos minėjimo ceremonija prasidėjo Simono Daukanto aikštėje 9 valandą ryto, kai įvyko valstybės  vėliavų pakėlimo ceremonija , o Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasakė sveikinimo kalbą

Read More »

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje

Briuselyje vyksta Europos Vadovų Tarybos susitikimas, kuriame Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė su kitais ES lyderiais aptaria ES prekybos ir ekonominę politiką, skaitmeninės rinkos stiprinimą bei kaip įgyvendinamos priemonės migracijos srautams sustabdyti.

Read More »

LR Prezidentė apdovanojo Vokietijos Kanclerę Angelą Merkel Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi

Penktadienis, birželio 23 d. (Briuselis). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė Vytauto Didžiojo ordino Didžiuoju kryžiumi apdovanojo Vokietijos Federacinės Respublikos Kanclerę Angelą Merkel. Vienas aukščiausių Lietuvos valstybės apdovanojimų Vokietijos vadovei įteiktas už atsakingą europinę lyderystę ir asmeninį indėlį stiprinant abiejų šalių politinį, gynybos, ekonominį, kultūrinį ir visuomeninį bendradarbiavimą.

Read More »

LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė Perskaitė Metinį Pranešimą

Vilnius, 2017 m. birželio 8 d. Šiandien Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė atliko savo konstitucinę pareigą – “apžvelgė padėtį Lietuvoje, jos aktualijas ir Lietuvos situaciją tarptautinėje  erdvėje”. Ji  perskaitė metinį pranešimą, kurio metu ypatingą dėmesį skyrė Lietuvos saugumui bei švietimo reformai.

Read More »

Susitikimas su Renaldu Vaisboru, Liberalų Sąjungos atsakingu sekretoriumi

Pirmadienis, 2017 m. birželio 5d. Lietuvos Generalinis konsulatas Niujorke suorganizavo pokalbį – diskusiją su (trumpam vizitui į Niujorką atvykusiu) Lietuvos liberalų Sąjūdžio atsakingu sekretoriumi Renaldu Vaisboru. Pagrindinė pokalbio tema – Lietuvos ateitis – globali Lietuva, jaunosios Lietuvos politikų kartos noras ir galimybės kurti naują, kitokią, progresyvią politiką, bei konkretūs klausimai – švietimo ir pilietybės įstatymo reformos.  

Read More »

Lietuva mini Kovo 11-ą, LR Nepriklausomybės atstatymo dieną

Šeštadienis, 2017 m. kovo 11 d. Visa Lietuva šiandien mini Kovo 11-ą, Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Dieną. Renginiai vyksta visuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose. Vilniuje ilgą trispalvę Gedimino prospektu nešė šimtai žmonių. Ja buvo apjuosta  visa aikštė, o viduryje kariai ir moksleiviai savo figūromis parašė “KOVO 11-TOJI”. Po to vyko mišios už Laisvę ir už Tėvynę.

Read More »

Niujorko valstijos asamblėja pasveikino Lietuvą su valstybės atkūrimo metinėmis

Antradienis, 2017 m. Vasario 21 d. Lietuvos Respublikos Generaliniame Konsulate Niujorke Lietuvos užsienio reikalų ministrui Linui Linkevičiui buvo įteiktas Niujorko valstijos asamblėjos sveikimas Vasario 16-osios proga. Niujorko valstijos asamblėjos vardu sveikinimą įteikė asamblėjos atstovas Mike Miller. Lietuvos Nepriklausomybei paminėti Niujorko valstijos asamblėja išleido specialią rezoliuciją, pagerbiančią 99-ąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines.

Read More »
FB video